Overdenkingen


Stoorzenders

Er wordt bijna overal in de Evangelische en Charismatische kringen gepraat over opwekking. Opwekking die in veel gemeenten in diverse landen ver te zoeken is. In plaats van opwekking worden de gemeenten geplaagd door...


Lees verder

Lippendienst

Onze Heiland en Heer had geen goed woord over voor mensen die doen alsof. Mensen die doen alsof zij van de Heer houden en de indruk wekken dat zij dienaren van de Heer zijn,...


Lees verder

De kracht van bidden

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij...


Lees verder

Overdenking

Hoe moet de gemeente van Christus zich opstellen in deze tijd waarin vreselijke dingen gebeuren in de wereld? Hoe kunnen wij helpen? Kunnen wij iets doen? Het is duidelijk dat de wereldleiders geen raad...


Lees verder

Liefde

Vandaag wil ik het hebben over de liefde, omdat niemand een bevredigend christelijk leven kan leiden zonder liefde te geven en liefde te ontvangen. De liefde voor God en voor elkaar is zeer belangrijk...


Lees verder

Ik LIKE Samuel

Samuel, een bijzondere man van God. Zijn moeder was onvruchtbaar, maar bleef bidden en vertrouwen op God. De Heer gaf Hannah, een zoon, die zij de naam Samuel gaf. Samuel betekent: van de Here...


Lees verder

Ik LIKE David

David stond in hoog aanzien bij de Here God. Niet omdat hij volmaakt was en geen fouten had. Zie Handelingen 13:22 – “Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn...


Lees verder

Ik like Jozef

Like is een bekende en geliefde zaak op facebook. Mensen die berichten op facebook posten, vinden het leuk als hun berichten met like worden beantwoord. Nu wil ik in dit artikel geen berichten op...


Lees verder

Wij moeten vergeven

De wereld is hard en talrijk zijn de wonden die daardoor geslagen worden. Er is geen mens aan te wijzen, die nooit een pijnlijke ervaring heeft gehad. Sommigen, zelfs gelovigen die al jaren op...


Lees verder

De vreze des Heren

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan...


Lees verder