Maranatha Bijbelschool 2019

De nieuwe Maranatha Bijbelschool begint, zo de Heer wil, op zaterdag 19 januari 2019. Wij zullen op de vernieuwde Bijbelschool het accent leggen op de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

  • De vijfvoudige Bediening
  • De intertestamentische periode, de 400 stille jaren.
  • Het Nieuwe Testament – Begin jaren
  • Overzicht Nieuwe Testament
  • De Namen van God
  • Overzicht Oude Testament
  • Exegese, Hermeneutiek en 1 Corinthe
  • De betrouwbaarheid van de Bijbel
  • Enkele grote doctrines van de Bijbel
  • Tienden en offers

Inschrijvingen zijn mogelijk via onderstaand inschrijfformulier.

Aanmelding Bijbelschool 2019

 

share