Kritiek hebben of vermanen

(week 28 – 2011) – Als ik schrijf over kritiek, dan heb ik het niet over kritiek die in de seculiere wereld voorkomt. Ik heb het over kritiek in het huis van God.
Ik ervaar en zie dat er steeds meer negatieve kritiek geleverd wordt door kinderen Gods over kinderen Gods. En door kinderen Gods op de bedieningen en de leiders in de gemeente. Ook is er kritiek over het doen en handelen van de voorgangers. Sommigen zijn zo bezeten van kritiek, dat zij op alles en nog wat kritiek hebben. Er zijn zelfs mensen die de gemeente bezoeken om te zien waarop zij kritiek kunnen leveren. Duidelijk is dat dit alles ziek en verslavend is.
Mensen die op anderen etc. negatieve kritiek hebben, doen dat vaak niet om op te bouwen en te vertellen hoe het dan wel moet. Zij doen dat, omdat zij bewust of onbewust denken dat zij beter zijn en de dingen beter zouden doen. Zij hebben op – en aanmerkingen op alles en iedereen, behalve op zichzelf. In hun denken zijn zij volmaakt en maken zij geen fouten. Ik denk dat als zij zich bewust waren, dat zij wel fouten maken, zij zich niet zouden lenen om anderen neer te sabelen met hun kritiek. Ik vraag mij soms af, wat zulke lieden zouden doen als zij er zelf voor stonden of de persoon waren die bekritiseerd wordt.
Is kritiek dan altijd verkeerd? Het is niet verkeerd als men zich rechtstreeks richt tot de persoon die het betreft. Dus geen gepraat achter de rug van een ander. Het wordt dan vermanen, dat is gezond. Die andere vorm is ongezond. Het Woord zegt:” vermaan onder vier ogen”. Als het niet onder vier ogen geschiedt dan wordt het kwaadspreken of roddelen, soms lasteren. Wederom het Woord zegt, dat wij geen kwaad van elkaar moeten spreken.
Meestal zijn zij die langs de lijn staan, en negatieve op – en aanmerkingen maken, hoogmoedig en hebben een hoge dunk van zichzelf. Het zijn zwartkijkers, die geen liefde voor de ander hebben, maar alleen voor zichzelf en hun gezin. Het zijn mensen, die de zegen Gods missen en een kuil voor zichzelf graven.
De Heilige Geest is duidelijk bedroefd over deze houding.

share