Afdelingen en Teams

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de verschillende afdelingen van Maranatha Ministries. In de Maranatha gemeente werken de gelovigen samen in verschillende teams. Al deze teams werken samen met de voorganger van de kerk om de doelstellingen te behalen. Lees hier over de visie en doelstelling van Maranatha Ministries.

De kindersamenkomsten vinden gelijktijdig met de zondagsdiensten plaats. Hier kunnen de ouders/verzorgers met een gerust hart hun kinderen achterlaten om zelf vervolgens de dienst te volgen. De kinderen worden op een kinderlijke wijze vertrouwd gemaakt met bijbelse verhalen en muziek. Ook wordt er samen gegeten en gespeeld. De kinderleiders en -leidsters beschikken over de nodige ervaring, omdat velen in het dagelijks leven leerkracht zijn.
Elke zondag kunnen de ouders hun kinderen vóór de samenkomst om 10.30 uur naar de kinderdiensten brengen.

De tieners (12-17 jaar) hebben op zondag (1e en 3e van de maand) ook hun eigen samenkomsten, onder de naam ‘Teen Encounter’. Deze beginnen tevens om 10.30 uur. Het is een gezellig samenkomen waar er veel vrienden worden gemaakt. Er worden verschillende onderwerpen behandeld die tieners aanspreken en er is tijd voor een boodschap uit de Bijbel. Vanwege het groeiproces van kind naar volwassene hebben tieners soms problemen waar specifiek aandacht aan geschonken wordt.  Verder worden er het gehele jaar door verschillende leuke activiteiten georganiseerd.

Momenteel zijn er geen jeugdsamenkomsten in de Maranatha kerk.

Elke 4e vrijdagavond van de maand om 20.00 uur hebben de jongeren (17 – 35 jaar)van de gemeente een een eigen jongeren-bijeenkomst. De avond wordt gevuld met veel muziek en er wordt gesproken door jonge sprekers. Aan het eind van de avond is er altijd ruim de gelegenheid om bij te praten en andere jongeren te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.

De senioren (55+) komen over het algemeen twee keer per maand op de woensdag samen in de Maranatha kerk. Er is dan tijd voor een bemoediging en gebed, maar ook voor lichamelijke oefening. Zo blijven geest en lichaam in vorm. De senioren hebben voldoende tijd om bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Er worden ook diverse maatschappelijke en recreatieve activiteiten georganiseerd. De samenkomsten voor de senioren beginnen om 10.30 uur.

Iedere 3e dinsdag van de maand organiseren wij speciaal voor mannen de Men’s Meeting. Tijdens deze bijeenkomsten staat ‘fellowship’ en ‘interactieve overdenkingen’ van Gods woord centraal. Een avond waarin je persoonlijk kan groeien en een bemoediging voor elkaar kan zijn.

Net als de mannen hebben ook de vrouwen hun eigen onderlinge samenkomsten. Het doel van deze samenkomsten is om gevarieerde kwesties die in het persoonlijke leven van vrouwen voorkomen bespreekbaar te maken. Deze kwesties worden op grond van bijbelse principes behandeld. De vrouwensamenkomsten worden iedere eerste maandag van de maand gehouden om 19.30 uur en vinden plaats in de Wijkzaal.

Préhuwelijkbijeenkomsten

Het préhuwelijk is een samenkomst voor gelovigen die willen trouwen en is bedoeld ter voorbereiding op de verantwoordelijkheden die het huwelijk met zich meebrengt. Ook worden hier belangrijke adviezen en instructies ter overweging meegegeven en wordt men geadviseerd over de praktische voorbereidingen op de trouwdag.

Marriage Update

Om een extra impuls te geven aan het huwelijksleven is er een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de getrouwden. Er worden zaken besproken waar je in een huwelijk mee te maken hebt.

Huwelijks Counceling

In de Bijbel staat: ”Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Het kan voorkomen dat er in een relatie problemen ontstaan die niet gemakkelijk op te lossen zijn. Er zijn diverse gekwalificeerde medewerkers beschikbaar met een luisterend oor en een goed advies, om met Gods hulp huwelijken te herstellen.