Bijbelstudies

Wedergeboorte

Om tot God te kunnen komen moet de mens zich omkeren, bekeren en alles loslaten wat met de zonde te maken heeft. De zonden moeten beleden worden. Dat is de kant van de mens....


Lees verder

vasten

'Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom...


Lees verderYoutube Livestream

Facebook Livestream