Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Geschiedenis

De naam Maranatha Ministries is in de jaren ’80 aan onze gemeente gegeven. Daarvoor was de naam ‘Volle Evangelie Gemeente Maranatha’.

Maranatha Logo

De gemeente bestond al sinds 1960 toen broeder David Turksma de voorganger was. Vanaf juni 1976 droeg de gemeente de naam ‘Volle Evangelie Gemeente Maranatha’. Van die periode tussen 1960 en 1976 is weinig bekend omdat er geen overdracht van informatie heeft plaatsgevonden toen de huidige voorganger, Stanley Hofwijks, de leiding over de gemeente kreeg.

Op 2 februari 1975 werd broeder Stanley Hofwijks – na ziekte van broeder Turksma – aangesteld als leider van de gemeente. De gemeente bestond toen uit ongeveer veertig mensen. Wij hielden onze samenkomsten in een gebouw op het Frederiksplein – liggend aan de Sarphatistraat – te Amsterdam. Op de derde verdieping werd een kleine ruimte gehuurd.

Op 30 maart 1976 verhuisden wij naar het bijgebouw van de Bethelkerk aan de Cabotstraat 33. De zaal die wij gebruikten droeg de naam ‘Wijkzaal’ en heeft deze naam nu nog steeds. In 1977 begon de gemeente te groeien en hadden wij binnen een korte tijd meer dan honderdvijftig mensen, inclusief kinderen. In dat jaar werd onze gemeente gezegend met een aantal talentvolle mensen die veel voor de gemeente hebben betekend.

De gemeente bleef groeien waardoor er bijna geen plaats meer was om alle mensen te ontvangen in de Wijkzaal. Op 30 maart 1983 werden wij gezegend met een eigen gebouw namelijk de Bethelkerk, de hoofdzaal van het bijgebouw waar wij sinds 1976 al zaten. Nu hadden wij ruimte om door te groeien en de gemeente groeide in de periode van 1983 tot 1987 dan ook geleidelijk aan. In 1987 vond een explosieve groei plaats waarbij in een korte tijd een paar honderd mensen lid werden van Maranatha Ministries. Na die periode is de gemeente geleidelijk aan verder gegroeid waardoor het nu, inclusief kinderen, ruim 2500 leden telt.