Ouderlingen

De ouderlingen houden zich bezig met alle geestelijke zaken, en hebben een ondersteunende bediening aan de voorganger.

De ouderlingen zijn door de voorganger aangewezen gemeenteleden die samen ook wel de ‘broederraad’ vormen. Zij houden zich bezig met alle geestelijke zaken, en hebben een ondersteunende bediening aan de voorganger, de pastor. Zij helpen hem met het leiderschap van de gemeente. De ouderlingen zijn mede-verantwoordelijk voor de gang van zaken van en in de gemeente.


De ouderlingen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de diverse afdelingen in de gemeente: zoals ‘de tieners’, ‘jongeren’ en ‘senioren’ en voor het goed functioneren van de verschillende ondersteunende bedieningen. Bijvoorbeeld de ‘ushers’, ‘nazorg’, schoonmaak’, ‘muziek’ en ‘tv en social media’. De ‘broederraad’ heeft de praktische uitvoering van de meeste zaken gedelegeerd maar blijft verantwoordelijk.

In de Bijbel worden minstens vijf verantwoordelijkheden genoemd van een ‘oudste’.*

  1. De oudsten bemiddelen bij conflicten in de kerk
  2. Ze bidden voor de zieken
  3. Zij moeten in nederigheid de kerk hoeden
  4. Zij moeten waken over het geestelijke leven van de kudde
  5. Zij moeten tijd doorbrengen met gebed en het onderricht van het Woord

(Lees hier meer over op o.a.: https://www.gotquestions.org/Nederlands/taken-oudsten-kerk.html Bron: GotQuestions.org)

De oudsten-raad wordt gevormd door:

Kwabena Bediako
Roy Calor
Astrando Castillion
Miquel van Duivenvoorde
Roberto Groenveld
Philip Habes
Dwight Hanenberg
Henk van Hees
Charles Lepelblad
Gerard Liesdek
Ewald Lynch
August Nooitmeer
Jonathan Richardson
Mattias Scheek
Uriel Smit
Martin Touwnaar
John Uyleman


Youtube Livestream

Facebook Livestream