Next event in:

 • 00 DAYS
 • 00 HR
 • 00 MIN
 • 00 SEC
+

Wat wij geloven

Wij geloven in de drie-eenheid van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God is één.

samenkomst2

Wij geloven in het onfeilbare Woord van God dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Gods Woord is de waarheid en heeft enorm veel kracht, ook in deze tijd. Alles in de gemeente mag getoetst worden aan het Woord van God.

Omdat mensen niet leven zoals God van ons verlangt is de relatie met God verstoord en daardoor komen velen in nood en in grote problemen terecht. Maar wij geloven dat God groot, liefdevol en genadig is en Hij Zijn zoon Jezus heeft gezonden om in onze plaats te sterven. Wij geloven dat mensen zich kunnen bekeren van hun zonden en dat de relatie met God hersteld kan worden door het verzoenende offer van de Here Jezus te aanvaarden.

Wij geloven dat de Heilige Geest ‘die andere Trooster’ is waarover de Here Jezus sprak. In de gemeente geven we de Geest van God de ruimte en staan open voor Zijn Werk. Wij geloven dat de Heilige Geest ons bekend maakt met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. Daarnaast geloven en verwachten we de glorieuze wederkomst van Jezus Christus!


Doelstelling

De doelstelling van Maranatha Ministries is om het Evangelie te verkondigen met alle aspecten die daar bij horen. Wij willen Gods naam groot maken door middel van lofprijzing, aanbidding en het verkondigen van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Wij leven om God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Daarnaast verlangen wij dat heel Amsterdam, Nederland, Europa en de rest van de wereld zal horen van de geweldige boodschap die de Heere Jezus heeft voor de wereld.

 • De verkondiging van het Evangelie in de ruimste zin van het woord
 • Het opbouwen en toerusten van gelovigen
 • Het bereiken van mensen die openstaan voor het Evangelie
 • Het bidden met zieken, verslaafden en gebonden mensen
 • Het begeleiden van emotioneel verwonde mensen
 • Het oog hebben voor de maatschappelijke noden van de gelovigen
 • Het opvangen en begeleiden van nieuwe mensen