Wat wij geloven

Ons geloof is samen te vatten in een aantal kernwaarden. God heeft ons gemaakt en Zijn enige zoon Jezus Christus is voor onze zonde gestorven.

Door op te staan uit het graf heeft Hij de dood overwonnen. Door Zijn genade zijn wij vrij. Wij geloven in de drie-eenheid van God: de vader, de Zoon en de Heilge Geest. God is één. De Bijbel is het onfeilbare woord van God dat is geschreven geïnspireerd door de Heilige Geest. Jezus is de waarheid en de enige weg tot God.

De mens leeft niet zoals God van ons verlangt en daarom is de relatie met God verstoord. En komen velen in geestelijke nood en problemen terecht. Mensen kunnen zich bekeren van hun zonden. En hun persoonlijke relatie met God herstellen door Jezus als hun redder te aanvaarden.


VISIE


De gemeente is een plaats waar gelovigen samenkomen om de Heer te prijzen. Waar we gevoed worden door Het Woord en door samen te bidden. Waar zij die op zoek zijn naar God, Hem kunnen vinden. Een plaats waar verwonde, depressieve of gefrustreerde mensen een thuis vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, bemoediging en begeleiding. De kerk moet een plaats zijn van liefde, verdraagzaamheid  en gastvrijheid, waar gebeden wordt voor genezing en bevrijding voor hen die geestelijk verwond, depressief of gefrustreerd zijn. En voor hen die zich bezeten voelen, of een andere vorm van verslaving ervaren.

De kerk is een thuis waar gelovigen geleid worden tot geestelijke volwassenheid door voeding van Het Woord. Waar gelovigen zich kunnen vormen en toerusten voor hun bediening in Gods Koninkrijk.

 

DOELSTELLING, WAT WILLEN WIJ BEREIKEN


Maranatha Ministries heeft als doel om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Met alles wat daar bijhoort. De gemeente is een plaats waar mensen geleid worden tot geestelijke volwassenheid. Door middel van samenkomsten, bijbelstudies en scholen, thuisgroepen (ook wel celgroepen genoemd), seminars en conferenties. De gemeente is een plaats waar gelovigen zich kunnen klaarmaken en toerusten voor hun bediening in Gods Koninkrijk.

Wij leven om God te verheerlijken, Zijn naam groot te maken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. We verlangen dat heel Amsterdam van de geweldige boodschap van Jezus hoort. Dat heel Nederland, heel Europa en de hele wereld de boodschap van Jezus zal horen.

Wij doen dit o.a. door:

  • Lofprijzing
  • Aanbidding
  • Verkondigen van het evangelie
  • Bereiken van mensen die openstaan voor het evangelie
  • Opvangen en begeleiden van nieuwe gelovigen
  • Opbouwen en toerusten van gelovigen
  • Bidden met zieken, verslaafden en gebonden mensen
  • Begeleiden van emotioneel verwonde mensen
  • Oog hebben voor de maatschappelijke noden van de gelovigen


Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

1 evenement,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

2 evenementen,

2 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

3 evenementen,

2 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

CONTACT

ADRES MARANATHA KERK

Cabotstraat 33
Amsterdam West

CONTACT

Email: info@maranatha.nl
Telefoon: +31 20 667 58 58