Bijbelstudies


Wedergeboorte

Om tot God te kunnen komen moet de mens zich omkeren, bekeren en alles loslaten wat met de zonde te maken heeft. De zonden moeten beleden worden. Dat is de kant van de mens....


Lees verder

vasten

'Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom...


Lees verder

Omgaan met gemeenteproblemen

We kunnen de gemeente onderverdelen in: Universele Gemeente. Plaatselijke gemeente. Tot de universele gemeente behoren alle gelovigen van alle gemeenten van de gehele wereld. De plaatselijke gemeente bestaat uit de gelovigen van die betreffende...


Lees verder

Gemeentegroei

Een moeilijk onderwerp. Wel een onderwerp dat ons aanspreekt, vooral in een land waar er zoveel kleine gemeenten zijn. Waarom is gemeentegroei belangrijk? 1.      Er zijn veel meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland.2.      Vele...


Lees verder

De wederkomst van Christus

ALGEMEEN Het gaat over bijbelstudies over de wederkomst van onze zeer geliefde Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons namelijk beloofd dat Hij eens zal wederkomen. Die belofte zal Hij ook waarmaken. Hij is Heer...


Lees verder

De juistheid van de Bijbel

De Bijbel is de door God geïnspireerde openbaring van Zichzelf, aan ons overgedragen door mensen die Hij daar voor uit koos. Het woord Bijbel is afgeleid van het griekse woord "Biblia", wat boeken betekent....


Lees verder