Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Bijbelstudies

Zijn de heidenen verloren?

Hoe vaak wordt ons de vraag gesteld"" denkt u dat de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben verloren zullen gaan? Op deze vraag antwoorden de meeste mensen, neen, want God is goed!"Hoe kan iemand die nooit de kans gehad heeft om ook één woord van het Evangelie te horen verloren gaan? We geloven dat…

Wie is een echte Christen (door Evangelist T.L. Osborn)

Een echte Christen is iedere man, vrouw of kind, die tot God komt als een verloren zondaar, de Heer Jezus Christus aanvaardt als zijn of haar persoonlijke Zaligmaker, zich aan Hem overgeeft als zijn of haar Heer en Meester, Hem als zodanig voor de wereld belijdt, en die ernaar streeft Hem elke dag van zijn…

Wedergeboorte

Om tot God te kunnen komen moet de mens zich omkeren, bekeren en alles loslaten wat met de zonde te maken heeft. De zonden moeten beleden worden. Dat is de kant van de mens. God heeft ook een aandeel in de bekering. Niet wij zochten Hem, maar Hij zocht ons. "Niet gij hebt Mij, maar…

vasten

'Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.' Mattheüs…

Openbaringen – De 7 gemeenten

Openbaring is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. Dit boek wil ons bekendmaken met het heden en de toekomst. Waarom een studie van dit moeilijke boek? Lang heb ik geaarzeld voor ik besloot deze bijbelstudie samen te stellen, maar nadat het mij duidelijk werd dat: 1. Gods volk ten gronde gaat vanwege gebrek…