Omgaan met gemeenteproblemen

We kunnen de gemeente onderverdelen in:

Universele Gemeente.
Plaatselijke gemeente.
Tot de universele gemeente behoren alle gelovigen van alle gemeenten van de gehele wereld.
De plaatselijke gemeente bestaat uit de gelovigen van die betreffende gemeente.

Als wij denken aan de gemeente dan kunnen wij aan verschillende zaken denken.

1. Het Lichaam van Christus

De gemeente als het huis van God. 1 Timotheüs 3:15,16.
De Tempel van de Heilige Geest – 1 Corinthe 3: 9,16
Een koninklijk priesterschap – 1 Petrus 2:1-10
Het huisgezin van God – 1 Petrus 1:22,23
De bruid van Christus. 2 Corinthe 11:2,3.
Het op de juiste wijze omgaan met de benamingen van de gemeente geeft een heldere visie om, om te kunnen gaan met problemen in de gemeente.
Bovenstaande werkt vaak preventief.

Bijvoorbeeld:
Een gemeente die beseft dat de gemeente het huisgezin van God is, zal weten dat wij familie van elkaar zijn. We zijn aan elkaar verbonden, hebben elkaar nodig en hebben liefde voor elkaar. Mensen zullen weten hoe zij met elkaar dienen om te gaan.

Een gemeente die zichzelf ziet als een koninklijk priesterschap zal een biddende gemeente zijn. Een biddende gemeente kent haar plaats in de geestelijke strijd en zal geen strijd voeren tegen mensen of tegen vlees en bloed.

Een gemeente die weet dat zij de bruid van Christus is zal waakzaam zijn. Zij zal zich uitstrekken om een geheiligd leven te leiden en daardoor niet in onmin met haar naaste leven. Ruzies worden voorkomen.

Een gemeente die weet dat zij de Tempel is van de Heilige Geest zal openstaan voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zo iemand zal open staan voor de gaven van de Heilige Geest en tot zegen zijn voor anderen. Die personen kunnen bidden voor zieken en in de Naam van Jezus boze geesten uitdrijven.

Een gemeente die weet dat zij het Lichaam van Christus is zal zich ongetwijfeld beijveren en inzetten voor de eenheid en liefde in de gemeente. Christus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Het lichaam bestaat uit vele delen ( 1 Corinthe 12), maar zij vormen een eenheid. Die bewuste wetenschap over de gemeente zal een grote bijdrage leveren aan de eenheid tussen de broeders en zusters.

Problemen in de gemeente

In elke gemeente vinden er problemen plaats. De volmaakte gemeente bestaat niet.
Er is een zekere orde in de gemeente. De voorganger is meestal de leider van de plaatselijke gemeente.

Er zijn andere bestuursvormen:

Presbyteriaans – het bestuur van de gemeente berust bij de oudsten.

Congregationaal – de nadruk ligt bij de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de gemeente. Er is geen verantwoording schuldig aan mensen boven hen. Christus alleen is het Hoofd van de gemeente.

Door de ondersteunende bediening heeft de voorganger meer ruimte om zich bezig te houden met het Woord en met gebed.

Welke problemen kunnen zich voordoen in een plaatselijke gemeente en hoe gaan wij daarmee om?
Hoe gaan de leiders mee om?
Hoe gaan de gelovigen mee om?
Problemen onder elkaar.
Mattheüs 18: 15-20.
Hebreeën 10:23-25.

Problemen in leiderschap
Uitzien naar betrouwbare broeders en zusters. Ze moeten toegewijd zijn aan de Heer en trouw in de dingen van onze lieve Heer.
Training van de medewerkers. 1 Timotheüs 3:1-10.
Een goede selectie door de leiding van de Heilige Geest en duidelijkheid over de plaats van de leider kan problemen in vele gevallen voorkomen.
Problemen met de voorganger.
In geen geval met anderen over praten. Niet achter zijn rug om dingen bespreken etc. Hem onder vier ogen spreken.
1 Tessalonicenzen 4:12,13.

Problemen betreffende gevallen leiders.
1 Timotheüs 4: 19,20.

Schorsing en werken aan herstel van de gemeente, de gevallen leider en zijn gezin. De gemeente op tijd erbij betrekken, dat voorkomt roddels.

Huwelijksproblemen.
Een goede voorbereiding van toekomstige echtparen is zeer nuttig. Bijvoorbeeld door Pre-huwelijk bijeenkomsten. Ook is het verstandig om huwelijksseminars en diverse echtparenbijeenkomsten te beleggen.

Kinderen van gelovigen.
Goed opgezette kinderwerk met Kinderpastoraat.

Andere problemen die zich o.a. kunnen voordoen:

Ongehuwd samenwonen
Echtscheiding
Gelovigen die hun gemeente verlaten
Tussen gemeenten
Tweedracht en verdeeldheid in de gemeente
Financiële problemen
De beste manier om te gaan met problemen in de gemeente:

De Leider, de eigenlijke Voorganger van de Gemeente, de Here Jezus, erbij halen. De Here bouwt de Gemeente. Hij weet als niemand anders hoe om te gaan met de problemen van Zijn kinderen.
De assistent-voorganger (dat is de voorganger van de gemeente) zal de instructies van de Heer behoren uit te voeren.
De overige leiders zullen loyaal zijn tegenover de voorganger van de gemeente.
Er moet een relatie zijn tussen leiders en voorganger. Tussen gemeente en voorganger.

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.