Gemeentegroei

Een moeilijk onderwerp. Wel een onderwerp dat ons aanspreekt, vooral in een land waar er zoveel kleine gemeenten zijn.

Waarom is gemeentegroei belangrijk?

1.      Er zijn veel meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland.
2.      Vele kerken worden gesloten.
3.      Teveel zieken en ziektes onder de gelovigen.

Bij gemeentegroei moeten wij aan twee dingen denken:

kwaliteit
kwantiteit

Wie wil de Here bij gemeentegroei gebruiken:

De gemeente als geheel.
Individuele personen.

Belangrijke zaken over gemeentegroei:

Als de gemeente niet groeit, moeten wij ons zorgen maken. Zo niet, dan zullen wij nooit een echte groei zien.

Wij moeten het Woord prediken en acht geven op de mensen. Het hart van de mensen bereiken.

Werken aan de stabiliteit van de mensen: Bijbelschool, Bijbelstudie, Seminars, Bidstonden, Vastendagen, etc.

De mensen betrekken bij het werk in de gemeente. Wel duidelijke kwalificaties opstellen. Niet zomaar mensen betrekken bij het werk in de gemeente.

Contact met de mensen onderhouden. Mensen houden van een persoonlijke relatie. De gemeente is een huis, het Huis van God.

Gebed en verootmoediging

2 Kronieken 7:13,14
Jesaja 58
1 Corinthe 5
Romeinen 12:1,2

 

a.      Kinderen Gods het probleem.

Niet de zondaren zijn een probleem voor God, maar de kinderen Gods. Zij kunnen de groei tegenhouden en mensen afstoten van het geloof en van de gemeente.

b.      Bidden beweegt Gods hand.

De gelovigen aansporen tot gezinsgebed. De vader is de priester. Vaders die het druk hebben kunnen die taak delegeren aan hun vrouw, maar moeten zelf ook bidden.

Het beleggen van bidstonden in de gemeente en aan huis.

Onderwijs geven over het gebed en het gebedsleven.

Vastendagen voor de gemeente beleggen.

Nachtbidstonden of nachtwaken beleggen voor de gemeente.  

Nagaan waarom de mensen de gemeente verlaten.

Proberen er iets aan te doen, zonder af te wijken van fundamentele zaken en principes.

Ligt het aan de houding van de voorganger? Hoe komt hij over? Hoe is zijn omgang met de gelovigen?

Geven de gelovigen aanstoot door hun gedrag?

Zijn er zwakke punten in de bediening? Bijvoorbeeld te weinig persoonlijk gebed?

De eerste gemeente: Handelingen 2:41-47
Waarom is de eerste gemeente een zegen en voorbeeld?

De eerste gemeente is ons grote voorbeeld voor gemeentegroei. Handelingen 9:31.

1.      Ze hadden succes. Handelingen 2:41; Handelingen 9:31. Handelingen 5:28. Handelingen 5:14. Handelingen 4:4.

2.      Er gebeurde iets. Hand.5:15,16.

3.      Mensen kwamen tot bekering. Hand. 2:41; Hand.4:4; Hand.9­:31; Hand.6:7.

4.      De gemeente groeide, zie punt 1.

5.      Er was liefde en eenheid onder elkaar. Hand.2:46; Hand.4:31;

6.      Ze waren eendrachtig, zie punt 5.

7.      De vreze Gods was aanwezig. Hand. 5:5,11; Hand.3:43

8.      De Heilige Geest was nadrukkelijk aanwezig. Hand.5 (Ananias en Saffira).

9.      Ze gehoorzaamden hun leiders. Hand.2:43

10.    Ze hielden zich aan het Woord. Hand. 2:41,42.

11.    Ze hadden een krachtig gebedsleven, ook als ge­meente. Hand.­4:29,31

De Heilige Geest en gemeentegroei:

1.            Handelingen 5 – De Heilige Geest was nadrukkelijk aanwezig in de gemeente door het leven van de gelovigen. Zijn eerste taak is om de gemeente klaar te maken om de Bruidegom te

ontmoeten in reinheid en heiligheid.

2.            Handelingen 9:31 – Gemeentegroei ontstond door bijstand van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest geen gemeente en dus geen gemeentegroei.

 

3.            Handelingen 15:28 – Er was een samenwerking tussen de Heili­ge Geest en de leiders van de gemeente.

De Heilige Geest kan een herleving in de gemeente teweeg brengen. Zonder een geestelijke herleving geen gemeentegroei. Wij hebben een persoonlijke relatie met de Heilige Geest nodig, en ook meer kracht.

Alleen door het werk van de Heilige Geest kunnen mensen overtuigd worden. Zonder de aanraking van de Heilige Geest kunnen wij ons werk niet volledig en goed doen.

Veel predikers willen geestelijke kracht (zalving) voor hun bediening ontvangen door het bezoeken van een bijzondere samenkomst. Zij willen een handoplegging van een beroemde prediker; zij volgen systemen en organisatieschema's van groeiende gemeenten. Alhoewel bovenstaande zaken niet verkeerd zijn, helpen zij vaak niet bij gemeentegroei.

Die persoonlijke aanraking komt door persoonlijk gebed en toewijding. Er moet een uitste­kende relatie zijn met de Heer.

Het gaat niet om het omgaan en omhelzen van grote predikers, maar om de omgang met Jezus Christus.

De plaats van de voorganger

Bij gemeentegroei in de plaatselijke gemeente speelt de voorganger een zeer belangrijke rol. Praktisch iedere herleving in de gemeente zal bij de voorganger  beginnen. God heeft hem namelijk aangesteld in die  gemeente. Hij is de eerste verantwoordelijke in die theocratisch bestuurde gemeente. Zijn invloed in die gemeente is groot en er zal een positieve of negatieve stroom van uitgaan.

1.      De voorganger moet zijn eigen leven nauwkeurig nagaan. Handelingen 20:28.

2.      De voorganger moet het goede voorbeeld geven. 1 Tim. 4:12.  

De mensen letten op zijn gedrag en zijn ijver. Bij de activiteiten in de gemeente moet hij, zoveel als mogelijk, aanwezig zijn. Men­sen raken ontmoedigd als hun leider het laat liggen.

3.      De voorganger moet integer, oprecht zijn. Zoals hij op de preekstoel is, moet hij ook thuis zijn, op zijn kantoor, op straat, in het winkelcentrum etc. Hij mag niet met twee tongen spreken of een dubbel leven leiden.

Eenheid

Eenheid in de gemeente begint bij:

1.      Het hebben van een relatie met de Heer.

2.      Eenheid onder de leiders. De voorganger moet een relatie heb­ben met de leiders.

3.      Geen kwaadspreken over de voorganger. Dat is de oorzaak van geloofsafval van de kinderen.

Leiders en gemeentegroei.

Eenheid onder de leiders (voorganger, oudsten, diakenen, groeps­leiders). De gelovigen letten erop of de leiders één zijn. Een verdeelde leiding is frustrerend voor de gelovigen.

Met elkaar een relatie bouwen. Een paar keer per jaar samenkomen in een informele sfeer.

De leiders moeten weigeren om kwaad te spreken van elkaar. Denk aan de zes punten van John Wesley over roddelen.

De leiders moeten als een eenheid naar buiten komen. Het voor elkaar opnemen.

De leiders kunnen samen bidden.

Niet negatief praten over andere leiders, vooral niet over de voorganger praten met de partner waar de kinderen bij zijn.

SLOT

Gemeentegroei komt door bijstand van de Heilige Geest.

De bijstand van de Heilige Geest wordt gegeven als er eenheid is in de gemeente cq de leiders.

De gemeente en de leiders moeten weten hoe een overwinnend gebedsleven te hebben. Dat gebed zal voorafgegaan worden door verootmoediging en het belijden van de zonden van de gemeente.

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.