Discipelmakers

(week 34 – 2011) – Niet een ieder heeft de oproep van de Here om al de volken tot Zijn discipelen te maken echt begrepen. Velen denken dat het voldoende is de straat op te gaan om te getuigen of hun naasten en vrienden te vertellen van de kracht van het evangelie, maar de boodschap van de Here reikt veel verder. Zij is een duidelijke oproep om de mensen, die tot geloof komen, te maken tot discipelen van de Here. De Here ziet ons niet alleen als brengers van de boodschap, maar, wat meer is, als discipelmakers.
Daarom kan ik met recht zeggen, dat iedere gelovige een discipelmaker behoort te zijn. De Here heeft onze taak niet beperkt tot het uitnodigen van mensen om de samenkomsten te bezoeken. Neen! Hij verlangt van ons dat wij hen een poos begeleiden op de weg en hen bekendmaken met de beginselen van het geloof.
Het maken van een discipel kost tijd en kan best moeilijk zijn, omdat niet een ieder die zijn/haar leven aan de Here geeft, meteen openstaat voor de hogere waarden van het leven met Jezus. Daarom heeft de discipelmaker tot taak alles te doen wat in zijn vermogen ligt om die kostbare ziel op de weg van de Here te houden. Hij zal heel veel tijd in gebed moeten doorbrengen, want één ziel is immers meer waard dan al het goud van de aarde. Iedereen is belangrijk voor de Here en Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Als wij niet oppassen, zal Hij het bloed van de mensen van onze hand eisen. Het is nu de tijd dat ieder wedergeboren gelovige het bevel tot het maken van discipelen serieus gaat nemen. Niemand heeft enig excuus. Iedereen die met de Here wandelt, is geroepen een discipelmaker te zijn en zal de mens(en), die hij tot discipel gemaakt heeft, moeten kunnen aantonen.
Gaarne wil ik daarin het voortouw nemen en ik denk ook dat het verstandig is, dat iedere wedergeboren gelovige begint met het begeleiden van slechts één persoon. U kunt dan al uw aandacht en beschikbare tijd aan die ene zeer kostbare ziel wijden. Zij moeten de nodige liefde en aandacht hebben voor de pasbekeerde, dagelijks voor hem of haar bidden, contact met hem of haar houden en erop toezien dat hij of zij de samenkomsten trouw bezoekt. Vanzelfsprekend behoort de discipelmaker de samenkomsten ook trouw te bezoeken, omdat hij anders geen goed voorbeeld zal kunnen geven.

share