Struikelen en vallen

(week 36 – 2011) – Er staan twee opmerkelijke teksten in de Bijbel. Eén in het Oude Testament. De tweede in het Nieuwe Testament. Deze teksten geven ons inzicht in de strijd en het leven van de gelovige, de rechtvaardige, het wederom geboren kind van God.
In het Oude Testament staat in Spreuken 24 vers 16 – “want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op.” Deze tekst is een probleem voor de mensen zonder Christus en sommigen van de kerk, die denken dat kinderen Gods geen fouten maken of mogen maken. Er zijn namelijk mensen die aanstoot nemen aan ieder kind van God dat fouten maakt. Duidelijk is dat elke rechtvaardige weleens fouten maakt. Deze tekst spreekt niet over ongelovigen, maar rechtvaardigen die vallen, in de zonde vallen. De rechtvaardige staat weer op.
De tekst van het Nieuwe Testament staat in Jacobus 3 vers 2 –“Want wij struikelen allen in velerlei opzicht” NBG.
“All of us make a lot of mistakes.” GWV
“We maken veelvuldig fouten, allemaal.” GNB
Duidelijk is dat de Heer in dit Woord afrekent met de mensen die denken dat zij beter zijn dan anderen en dus vrij over anderen mogen oordelen. Er wordt ook afgerekend met hen die steeds opmerkingen hebben over anderen. Want, wij allen maken veelvuldig fouten. Klopt dat? Ik kan alleen over mijn eigen leven praten. Toen ik een paar dagen terug stil stond bij mijn leven en terug keek naar 36 jaar in de bediening, kwam ik tot de ontdekking dat ik vanaf het begin van mijn geloofsleven weleens fouten heb gemaakt, verkeerde dingen heb gedaan, mijn tong negatief heb gebruikt enzovoort.
Vroeger had ik moeite met deze tekst en ik vond dat wij geen fouten mogen maken. Maar nu ik terug kijk op mijn leven dan denk ik anders. Wij allen struikelen, vaak onbewust, soms bewust.
De mensen die God niet dienen willen volmaakte gelovigen zien. Ze rekenen ons onze fouten aan en hebben op en aanmerkingen over ons. Ze denken dat gelovigen nooit fouten maken, of mogen maken. Ze zeggen vaak, ben jij een Christen en heb je dat gedaan?
Maar moeten wij niet heilig zijn? Ja zeker, weest heilig, want God is heilig. Maar is heilig zijn een kwestie van geen fouten kunnen maken? Ik bestrijd dat! Je kunt fouten maken en toch weer rein worden en heilig zijn. 1 Johannes 1 vers 9, een tekst voor gelovigen, ´Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Heilig zijn heeft te maken met apart gezet zijn, afgezonderd zijn voor de dienst van God. En wij moeten, met Gods hulp, kracht en genade, alles doen om rein en heilig te wandelen.

share