Wie zijn jouw vrienden

In het Woord van God staan deze belangrijke woorden, 2 Corinthe 6:14 – “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” In het BOEK vertaling staat het aldus, “Verbind u niet aan mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker?”
Een ernstige vermaning voor de kinderen Gods om te weten met wie ze omgaan. Mogen wij dan niet bemoeien of omgaan met onbekeerden? De Heer ging toch ook om met onbekeerden, waaronder hoeren en tollenaars? De Heer ging inderdaad met zondaars en onbekeerden om, maar liet zich niet door hen beïnvloeden. Zij bepaalden niet zijn leven, ze bepaalden niet wat Hij moest doen, Hij deed niet mee met hun zondige praktijken. Wat deed Hij dan? Hij leefde een rein en heilig leven zoals Zijn hemelse Vader dat wenste en Hij trachtte die zielen te winnen voor de eeuwigheid. Zo moeten wij met onze onbekeerde vrienden en familieleden omgaan. Dat is onze roeping. Niet om door hen beïnvloed te worden, zodat wij meedoen met hun ongeestelijke zaken. Wij zullen onze onbekeerde vrienden en familieleden op de juiste manier benaderen. Wij weten dat zij zonder Christus verloren zijn en een eeuwigheid kunnen ingaan zonder God.
Kinderen Gods die vatbaar zijn voor ongeestelijke zaken, zullen een prooi zijn van hun onbekeerde vrienden. Het is een ernstige zaak te zien hoe sommigen de weg van de Heer verlaten vanwege ongelijke span. Weer anderen worden lauw en eten van twee walletjes. Ze gaan nog steeds naar de gemeente, maar hun hart is ver van de dingen van God. Van toewijding is geen sprake meer. Hun normen en waarden vervagen. Zij denken in eerste instantie dat zij hun onbekeerde vriend, zullen bekeren. Niets is minder waar. Niet zij bekeren hun onbekeerde vriend, maar hun onbekeerde vriend bekeert hen. Vaak blijkt die wereldse geest in die onbekeerde krachtiger te zijn, omdat zij lauw geworden zijn. In dat geval moet het afvallige kind van God zich weer bekeren en vergeving vragen aan God. God is getrouw en vergeeft veelvuldig. Velen zijn als de verloren zoon in Lucas 15 teruggekeerd en de Vader heeft hen weer aangenomen en hersteld.

share