Word gezegend

Het is het diepste verlangen van menig kind van God om gezegend te worden. Dit verlangen heeft door alle eeuwen in het Christelijk geloof geleefd. Mensen willen gezegend zijn en willen gezegend worden. Ze bidden vaak om de zegeningen van God over hun leven, hun familie en vrienden. Maar wat zijn de voorwaarden van God ons te zegenen? De apostel Johannes bidt voor zegeningen in 3 Johannes 2 –  “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.” Maar ook de Heiland zelf praat over zegeningen voor de kinderen van God. Hij zegt in Johannes 10 vers 10 – “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”
Ik ben overtuigd dat elke belofte van God gekoppeld is aan een voorwaarde. Waarom doet de Heer dat in Zijn Woord. Het antwoord is simpel maar tegelijkertijd diepzinnig, omdat God heilig is.
De woorden uit de Bijbel die ons de weg wijzen naar de zegeningen van God vinden wij in 1 Petrus 3 vers 10 – “Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken”. Wie goede dagen ziet en wie het leven liefheeft, is gezegend. Er is strijd, maar na strijd willen wij goede dagen zien. Dat is wat allen willen. Niemand bidt om moeilijkheden en andere negatieve zaken. Neen, we bidden, “Heer, zegen mij”. God wil Zijn kinderen zegenen, God wil hebben dat het Zijn kinderen welgaat, God wil hebben dat zij goede dagen zullen zien. Maar dan moeten wij voldoen aan Gods voorwaarden. In bovengenoemde tekst worden twee voorwaarden genoemd. Deze voorwaarden spreken over liefde voor elkaar, respect voor de anderen, het niet oordelen van anderen. “Weerhoudt uw tong van het kwade; spreek geen kwaad van elkaar; weerhoudt uw lippen van bedrog te spreken”. Spreek geen leugens van anderen, maar wees eerlijk en oprecht.
Bovengenoemde zaken zijn een belemmering voor de stroom van zegeningen in de harten en het leven van gelovigen. Ze kunnen God verhinderen om Zijn vensters te openen en zegeningen over ons uitgieten. Duidelijk is dat alleen de mensen die respect voor God en de medemens hebben hun tong weerhouden kwaad te spreken over anderen en weigeren leugens te gebruiken tegen hun broeders en zusters. God zegent u, rijkelijk!

share