Een engel des lichts of…

Meer dan ooit is constante waakzaamheid geboden. Zegt de Here niet: “Waakt en bidt…?” De tegenstander wenst niets liever, dan dat we verstrikt raken in de vallen, die hij voor ons opzet. Zijn voornaamste wapen gebruikt hij door te verschijnen als een engel des lichts, gluiperig, geniepig. Hij kan alleen maar ontmaskerd worden door echt toegewijde kinderen van God. Hij doet zich dan voor als een dienaar van God en gebruikt het liefst Bijbelteksten om zijn prooi te overrompelen. Hij is een meester in het verdraaien van grote waarheden uit het Woord van God en velen raken daardoor verstrikt in zijn netten. Ik denk dat onze gemeenschappelijke vijand gevaarlijker is in de gedaante van een engel des lichts, dan in die van een brullende leeuw. Als een engel des lichts, kan hij bij wijze van spreken zelfs dodelijk vergif in een chocoladereep verbergen en de niet waakzame christen zal er gretig in happen en ten val komen of een vreemde leer gaan aanhangen.
Toewijding dient gepaard te gaan met kennis van Gods Woord. In Hosea 4:6 staat geschreven: “Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis”. In zijn rol van engel des lichts, heeft de leugenaar tienduizenden verslagen en in zijn rol van een brullende leeuw, duizenden. Let wel: de vijand is geen leeuw, hij brult alleen maar als een leeuw.
Eén van de valstrikken van de tegenstander is mannelijke christenen hoogmoedig te maken, door hen het waanidee aan te praten dat zij nooit zullen struikelen en sommigen trappen daar ook in, ondanks het feit dat het anderen wél overkomen is. Hij wil ons doen geloven, dat we met een gerust hart het huis van een vrouw die alleen thuis is, mogen binnengaan. Hij houdt ons de kracht van een man voor, maar niet de zwakte, die menig man ervaart bij een vrouw. De bekende puriteinse prediker Thomas Brooks zei eens, dat de tegenstander ons het aas toont, maar de haak verbergt. Hij toont ons het heerlijke, het genotvolle van de zonde, maar verbergt de ellende en de schande, die daarop volgen. Mensen zijn soms als vissen. Ze zien het aas en staan er niet bij stil dat in het aas een dodelijke haak verborgen is. De niet waakzame gelovigen happen gretig toe, met alle gevolgen van dien. “Na de maaltijd komt de afrekening”.
Ik ben ervan overtuigd dat de Here ons tijdig waarschuwt. Hij spreekt tot ons door de Heilige Geest én door Zijn Woord, om te voorkomen dat we in de netten vallen van de vijand of bijten in de haak van de verleider. Maar er zijn er nog altijd teveel, die geen acht slaan op de waarschuwingen van de Heiland en doorgaan met hun zondige leven.
Ik spoor iedereen, die gestruikeld is, aan om niet te volharden in de zonde, maar om op te staan en om vergeving te vragen, eer het te laat is en verder te wandelen in het licht. “Wie zijn zonde belijdt en nalaat, die vindt ontferming”. (Spreuken 28:13) Belijd uw zonden aan God en eventueel aan de persoon tegen wie u gezondigd hebt. Het is verkeerd uw zonden aan derden te vertellen. U maakt het alleen maar erger voor uzelf. Het is één van de plannen van de vijand om gelovigen, die gezondigd hebben, door middel van andere christenen kapot te maken, ook als ze berouw getoond hebben. Vaak oordelen christenen hard en stellen zich strenger op dan de Here. Loop dus niet te koop met uw eigen zonden of met die van anderen. De vijand ligt op de loer! Wees waakzaam en bid!

share