Evangelie en evangelisatie

Op 29,30 juni en 1 juli organiseert, “Festival of Life”, grote evangelische bijeenkomsten in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Er zal ruimte zijn voor 10.000 mensen. De organisatoren, o.l.v. pastor Hans Tims, verwachten minstens 5000 onbekeerden. Daarom worden de kinderen Gods aangespoord om onbekeerden te interesseren voor deze bijeenkomsten in Amsterdam. De hoofspreker van deze evangelische bijeenkomsten is evangelist David Hathaway. Hij is een 80 jarige prediker die krachtig door de Heer wordt ingezet in deze eindtijd. Zijn bediening gaat gepaard met wonderen en tekenen. Hij is met recht een man van geloof en hij heeft een diep verlangen om zielen te winnen.
Diverse gemeenten van Nederland ondersteunen het Festival of Life. Vooral gemeenten in Amsterdam zijn zeer enthousiast en dankbaar dat de bijeenkomsten in Amsterdam gehouden worden.
Het winnen van zielen en het discipelen van de mensen die tot geloof komen is van groot belang in het Koninkrijk van God. Ons eerste doel is God verheerlijken, aanbidden en prijzen. Ten tweede is mensen, die Hem nog niet kennen, bereiken met het kostbare en krachtige Evangelie van Christus. Wij, die God eren en vrezen, moeten beseffen dat wij zoveel mogelijk mensen moeten winnen voor het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij zijn gered en daar zijn wij onze God bijzonder dankbaar voor, maar de liefde Gods moet zo krachtig in ons leven zijn, dat wij een groot verlangen hebben om anderen te interesseren en te winnen voor de Heer Jezus. Wij moeten, evenals onze hemelse Vader niet willen dat mensen om ons heen verloren gaan. Wij zijn gered om te redden. Wie zielen wint is wijs. Spreuken 24:11 – “Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.”
Ik hoop met Gods hulp, al mijn beschikbare spreektijd in de maand juni te benutten om te spreken over de kracht van het Evangelie en de redding en het behoud van zielen.

share