De ware familie

In sommige culturen zijn de familiebanden zeer sterk. Zó sterk soms, dat zelfs het huwelijksleven daardoor gevaar kan lopen. Wie daarom negatief spreekt over de familie van een ander, maakt een grote vergissing. Negatief spreken over een ander is sowieso al erg genoeg, maar als het ook nog gaat over de familie van uw partner, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoort u niet vaak de kreet: “Kom niet aan mijn familie”?
Verstandige echtparen zullen er dan ook voor waken geen negatieve uitspraken te doen. Ze zullen zich liever uitputten in het geven van liefde, hoe tijdrovend dit soms ook moge zijn. De man die positief spreekt over zijn schoonfamilie, zal niet alleen zijn schoonfamilie winnen, maar tevens zijn vrouw. Het komt soms voor, dat een man of vrouw zich bij de partner beklaagt over de eigen familie. In een dergelijk geval heeft de klagende partner alleen maar een luisterend oor nodig. Als u op dat moment kritiek zou leveren, zou dit een averechtse uitwerking kunnen hebben.
Vooral van kinderen Gods wordt verwacht dat ze anderen met respect behandelen. Hoe zou u uw ongelovige schoonfamilie anders kunnen winnen voor de Here? Uw vele preken en getuigenissen zullen geen zoden aan de dijk zetten, als uw mond vol is van kritiek en negatieve uitspraken. Als u daarentegen iemand bent die anderen met respect benadert en behandelt, zal iedereen u graag ontvangen. Het is een goede zaak om lief te zijn voor de schoonfamilie. In gedachten hoor ik nu al verschillende tegenwerpingen en ja-maar… Doe echter wat de Bijbel zegt en ontvang de zegeningen van het Woord!
In het bovenstaande heb ik het gehad over familiebanden uit natuurlijke geboorte en echtvereniging. Er is echter ook een familieband, die niet voortkomt uit natuurlijke geboorte of echtvereniging, maar door de geestelijke of wedergeboorte. We spreken dan van de familie van God. De natuurlijke familieband eindigt met de dood; de band door wedergeboorte is eeuwig. We zijn ook na de dood eeuwigdurend met elkaar verbonden in de Here Jezus Christus. Aan die relatie komt nooit een einde. Geen wonder dat, Bijbels bekeken, de band door wedergeboorte veel meer waarde heeft dan de band door natuurlijke geboorte. Toch blijkt dit in de praktijk van het leven niet altijd te werken. Sommige mensen hechten meer waarde aan hun natuurlijke familie dan aan de familie van God en dat is niet altijd goed. Ik zeg niet dat u uw natuurlijke familie moet loslaten, maar soms komen we er helaas niet onderuit, bijvoorbeeld als de familie ons probeert te betrekken in zaken waarvan we zeker weten dat die tegen de wil van de Here en Zijn Koninkrijk zijn. We zijn geroepen onze uiterste best te doen in voorbeeld en gebed om onze onbekeerde familie te winnen voor de Here, niet om met hen mee te doen.
We behoren er alles aan te doen de familieband, ontstaan door de wedergeboorte, te verbreden, te verdiepen en aan te halen. We behoren elkaar te accepteren en lief te hebben. We zijn familie van elkaar, niet door het bloed van een mens, maar door het bloed van Jezus. We moeten elkaar niet afvallen voor het oog van ongelovigen, ook al behoren ze tot onze natuurlijke familie. We moeten het juist in alle eerlijkheid voor elkaar opnemen. De Here God heeft ons tot geestelijke familie van elkaar gemaakt, kinderen van één Vader. We zijn van de Here en van elkaar. We zijn één. We zijn de familie van God!

share