Doorgaan. Niet opgeven!

De meeste mensen die christen zijn, kennen het verhaal van de drie Hebreeuwse mannen. Zij vertrouwden niet op mensen, maar op God. Mensen konden hen met hun woorden en intimidaties niet klein krijgen. Zij stelden, onder zeer moeilijke omstandigheden, hun vertrouwen op God. Wat er ook gebeurde, wat er ook gezegd werd, zij twijfelden niet in God en bleven op de weg en in het geloof.
Deze 3 jongemannen, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, waren zelfs niet bang voor de dictator Nebekadnessar. Die eiste van hen dat zij zouden buigen voor zijn beeld en hun God zouden verloochenen. Zij zouden kunnen leven en welvarend zijn. Een goede baan hebben en alles wat ze maar wensten.
Zij weigerden echter te buigen voor de wereld, voor die dictator. Ze zeiden hem openlijk, waar hij bij stond, dat zij niet zouden buigen voor zijn beeld. Ze zeiden, “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”
Deze jongens lieten zich niet intimideren door strijd. Zij wisten dat hun God hen kon verlossen van hun probleem. Ze vonden het niet nodig om hun God voor een mens en een pijnlijke omstandigheid te verlaten. Als onze God ons in deze nood niet helpt, geen nood, wij blijven Hem trouw en buigen niet voor het beeld van deze wereld. Zien wij geen overwinning in de strijd, wij blijven God dienen. Wij dienen God niet vanwege de zegeningen, ook al zijn wij heel blij met zegeningen. Wie dienen Hem om wie Hij is. Problemen en teleurstellingen zullen ons niet afhouden van ons geloof en vertrouwen in God. Wij blijven Hem dienen, wat er ook gebeurd. Helpt Hij ons, wij dienen Hem. Helpt Hij ons NIET, wij blijven Hem dienen.
Zegent Hij ons, wij dienen Hem. Zegent Hij ons niet, wij blijven Hem dienen.
De mensen mogen doen wat zij willen, ze mogen zeggen en denken wat zij willen. De Heer is mijn God en Hem blijf ik altijd dienen.
Ik geef nooit op. Ik zal doorgaan met God.

share