Het Evangelie is soms pijnlijk

Het is duidelijk dat de Heer geen eenzijdige boodschap bracht. Hij heeft de mensen de volle waarheid gebracht. Zijn boodschappen kunnen wij in één woord samenvatten: Het Evangelie. Evangelie betekent goed nieuws, ook al is het soms pijnlijk voor mensen die niet willen loslaten en hun eigen leven willen blijven leiden. Sommigen denken dat als wij over het Evangelie praten wij het alleen moeten hebben over de leuke dingen, die het gemoed van de mens strelen. Het is toch een blijde boodschap? Dat het een blijde boodschap is,  ben ik volledig mee eens. Maar een arts die het goede nieuws van genezing aan zijn patiënt wil vertellen, zal vaak eerst met pijnlijke maatregelen komen. Hij zal de pleister op de wond leggen en soms pijnlijke injecties geven. Hij zal die wond schoonmaken, wat niet altijd pijnloos is. Hij zal in bepaalde gevallen de patiënt vragen niet meer te roken of te drinken en bepaalde dingen niet meer te eten. Die dokter kan soms om het leven te redden, een zware operatie laten uitvoeren. Misschien een been afzetten of bepaalde pijnlijke
therapieën aanbevelen.
De verkondiging tot redding van zielen kan soms pijnlijk zijn. Sommigen willen het Evangelie hebben als zij maar niets hoeven los te laten. Zolang zij alles mogen doen wat zij in het onbekeerde leven deden, vinden zij het prachtig om de kerk te bezoeken. Maar als de prediking van het Evangelie een andere levensstijl eist en zij bepaalde gewoonten moeten loslaten en opgeven, komen zij in godsdienstige opstand. Zij richten dan kritiek op de boodschapper en zoeken desnoods een andere gemeente die meer past in hun visie en gedrag.
Het Evangelie houdt niet alleen in het prediken over genezing, en samen zingen in lofprijzing, het hebben van gemeenschap met broeders en zusters, maar ook het woord over bekering en heiliging. En nog veel meer.

share