Het Woord van Christus

Hebben wij wel ooit stil gestaan bij wat de Heer verkondigd heeft tijdens Zijn bediening op aarde? Het is goed dat wij dat nagaan en ook die onderwerpen verkondigen, die de Heer gebracht heeft. Al de dingen die de Heer gebracht heeft omvatten het Evangelie van Jezus Christus en zijn goed nieuws voor de mensen. Door acht te geven op het goede nieuws van Christus kunnen mensen blijven in het geloof en God dienen zoals Hij wil. Het Evangelie is de blijde boodschap, maar het geeft alleen blijdschap aan de mensen, die zich houden aan de gehele prediking, de gehele verkondiging van Christus.
Welke dingen verkondigde de Heer Jezus bijvoorbeeld:
– De bekering van zonden
– Het voortbrengen van de vrucht van bekering
– Het blijven op de weg
– Zijn lijden, sterven en opstanding
– De doop in de Heilige Geest
– Het werk van de Heilige Geest
– De genezing van zieken
– Het uitdrijven van boze geesten
– Vergeving van anderen
– Liefde, ook voor onze vijanden
– Niet oordelen van anderen
– Over huichelaars
– Over waakzaamheid
– Over kinderen
– Over de gemeente
– Altijd bidden
– Vasten
– Geven
– Reinheid in de gemeente
– Spreken in nieuwe tongen
– De liefde van de Vader
– Verzoekingen in ons leven
– Waarschuwing tegen zondige begeerten
– Waarschuwing tegen overspel
– Waarschuwing tegen hoererij
– Het huwelijk
– Voorbede
– Over de waarheid
– De hemel en de hel
– Bevrijding
– De leugens van de tegenstander
– Zijn wederkomst
– Voorspoed
– Het Heilig Avondmaal
– En nog meer
Ik heb het over zaken die Heer zelf onderwezen heeft toen Hij als mens op aarde was.
Iedere dienaar van God zal al deze zaken prediken.

share