Zien op mensen of zien op de Heer Jezus

Hebreeën 12:1,2 – “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.”
De woorden die mijn extra aandacht trekken zijn in vers 2, “LAAT ONS OOG DAARBIJ ALLEEN GERICHT ZIJN OP JEZUS”. Woorden die spreken tot de gelovigen, niet tot de zondaars. Het gaat om een ernstige vermaning gericht tot de kinderen van God, niet tot de ongelovigen. De gelovigen worden opgeroepen, opgedragen, aangespoord, om hun oog alleen op de Heer te richten. Dus zien op de Heer. Gelovigen mogen niet zien op mensen, ook niet op andere broeders en zusters. Hoezo niet? Omdat er staat geschreven, “laat ons oog ALLEEN op de Heer Jezus gericht zijn. Het woord “ALLEEN” betekent, niets en niemand anders dan de Heer, dus niet op anderen. Iedere gelovige die op mensen ziet en zich laat afleiden door het gedrag van andere broeders en zusters, is ongehoorzaam aan de Heer. Het is streng verboden om als gelovige in problemen te geraken door het gedrag van andere gelovigen. Ik hoop, dat het duidelijk is. Wij zijn gered door de Heer, niet door broeders en zusters. Wat de broeders of zusters ook doen of uitspoken, we moeten alleen op de Heer zien en niet toestaan dat het gedrag van gelovigen ons afvoert van de weg van God.
En de ongelovigen dan? Mogen de ongelovigen ook niet op broeders en zusters zien. Ik denk dat ongelovigen geen keus hebben dan op ons te zien. Ze zien de Heer niet, ze kennen Hem niet eens. Ze kennen ons. Daarom zullen ongelovigen altijd letten op onze wandel, waardoor de slechte wandel van kinderen Gods hen kunnen afhouden van het geloof in God.
Conclusie: Gelovigen moeten alleen op Jezus zien, niet op gelovigen, medebroeders en zusters. Ongelovigen echter zullen onder alle omstandigheden zien op het leven van broeders en zusters. Ze zien ons, zij zien Jezus niet. Ze hebben alleen ons om te zien wie Jezus is.

share