Geestelijke gaven

Wat wij in deze tijd meer dan ooit nodig hebben, zijn de geestelijke gaven. Een ieder die zich openstelt voor het werk van de Heilige Geest, moet zich ook openstellen voor de geestelijke gaven. De Heilige Geest komt tot ons met gaven of, anders gezegd, geschenken.
De Here wil de geestelijke gaven graag schenken aan al Zijn kinderen die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Bij Hem is geen aanzien des persoon. Gods Woord zegt in 1 Corinthe 14: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de Geest.” Beiden zijn belangrijk: de liefde én de gaven. Maar aan de liefde wordt toch een hogere prioriteit gegeven. Het woord jagen is krachtiger dan streven. Wij moeten er alles aan doen, ernaar jagen om de liefde in ons leven te hebben en vast te houden, en daarnaast moeten wij ons uitstrekken naar de geschenken van de Heilige Geest. Ik geloof dat de gaven van de Heilige Geest ons kracht geven om meer liefde en aandacht te schenken aan onze medemens.
De gaven zijn hemelse hulpmiddelen, die ons in staat stellen om optimaal te functioneren in onze bediening. De gelovige, die vervuld is met liefde en bewogenheid, zal veel meer kunnen doen voor zijn zieke medemens dan de gelovige, die de gaven niet heeft. Geen wonder dat de Bijbel in 1 Corinthe 14 het verband legt tussen de liefde en de gaven. Het is ongeestelijk en ondankbaar om de Heilige Geest te willen ontvangen, zonder daarbij de gaven te aanvaarden. Het is hetzelfde als wanneer iemand op zijn trouwdag een prachtig geschenk van een goede vriend resoluut zou weigeren. Dat is, op zijn zachts gezegd, heel vervelend. De hemelse Bruidegom heeft geestelijke gaven voor Zijn Bruid, de Gemeente. Ieder lid afzonderlijk kan één of meer gaven ontvangen. “Maar aan een IEDER wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen”. Allen worden er beter van. Die gave is dus niet bedoeld voor persoonlijk voordeel en verheerlijking of om een eigen naam en koninkrijk te bouwen, maar tot welzijn van allen. Het is verkeerd om de gaven af te wijzen, omdat sommigen er misschien misbruik van ze gemaakt hebben en die voor hun eigen belang gebruikt hebben. Gods woord blijft overeind, ondanks al die negatieve zaken, want God is niet veranderd. Wij moeten juist meer dan ooit streven naar de gaven, zodat een ieder kan zien dat het ook anders kan.
We moeten het kind niet met het badwater weggooien, maar een groot verlangen hebben naar geestelijke gaven. De mensheid heeft geen tekort aan goede predikers, maar er is wel een groot tekort aan mensen die zich openstellen voor de werking van de hemelse geschenken, de gaven van de Heilige Geest. Bid daarom dagelijks tot de Vader. Vraag Hem om de geestelijke gaven, niet om zelf iets te willen zijn, maar tot zegen van allen.

share