Hoogmoed brengt ellende

De uitdrukking “ hoogmoed komt voor de val”, komt allen bekend voor. Na hoogmoed volgt de vernedering. Mensen die hoogmoedig zijn zullen ooit eens vernederd worden of vallen van hun voetstuk. Een hoogmoedige leider houdt geen stand.
De eerste persoon die met de gevolgen van hoogmoed te maken kreeg, was “die morgenster” uit Jesaja 14. Dat is de huidige tegenstander. Die hoogmoedige engel zei in zijn hart: “Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.” Hij wilde in zijn hoogmoed de plaats van God innemen. Zijn val was groot.
Inderdaad, “God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen toont Hij genade”.
Hoe kunnen wij hoogmoed in ons leven herkennen?
Als wij denken dat wij beter zijn dan een ander.
Als wij gezondigd hebben, maar weigeren die zonde toe te geven en te belijden. Een hoogmoedige geeft zijn fouten niet toe.
Als wij praten over de zonden van anderen, door roddels te verspreiden. Mensen die roddelen, gaan ervan uit dat zij beter zijn dan een ander.
Als wij mensen uit hun gemeente lokken, omdat wij denken dat onze gemeente beter is. Wij moeten respect tonen voor andere gemeenten en andere voorgangers. Hoogmoedigen zullen al het mogelijke doen om mensen, die onder de geestelijke leiding staan van andere voorgangers, over te halen naar hun gemeente te komen. Door zo te doen werken zij mee aan de verzieking van hun gemeente.
Als wij een hoge dunk van onszelf hebben en op anderen neerzien.
Als wij verwaand, aanstellerig zijn.
Romeinen 11:20 – Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Hoogmoedigen vrezen God niet. Ze zijn egoïsten.
Hoogmoedige leiders zijn een ramp voor hun gemeente. Zij belemmeren de Heilige Geest om te werken, want God wil niets te maken hebben met hoogmoedige mensen. Hij weerstaat ze. Hoogmoedige mensen zijn een groot probleem voor de gemeente.
Een ieder onderzoekt zichzelf en belijdt zijn zonden en bidt om genade, zodat wij niet vervallen in de strik van de grootste hoogmoedige, de duivel. Laat ons nederig van hart zijn, want hoogmoed komt voor de val.

share