Respect

Nederland is een land geworden waarin haast alles kan en mag. Het grote probleem is dat men geen respect meer heeft voor gezag, autoriteit. Er is geen ruimte voor autoriteit. Wij werden hiermee geconfronteerd toen een paar pubers van 15 en 16 jaar een grensrechter schopten, omdat ze het niet eens waren met de beslissingen die hij had genomen. U kent het verhaal.
De commotie en verontwaardiging waren niet van de lucht. Velen verwonderden zich over het gedrag van deze pubers. Zijn de ouders of ouderen beter? Sommige jongeren zien hoe de vader hun moeder mishandelt of dat de ouders totaal geen respect hebben voor andersdenkenden of mensen van een andere cultuur. Ze tonen geen respect voor hun vrouw of man, de maatschappij, de regering, de kerk, de voetbalautoriteiten.
Mensen willen wel respect tonen als zij gelijk krijgen of als de ander doet wat zij willen of naar hun pijpen danst. Maar ho maar, als zij tegengesproken worden of als zij ongelijk krijgen of als men niet met hen meepraat.
Wij zijn verontwaardigd en doen alsof wij niet weten waarom die jongens die grensrechter geschopt hebben. Zijn wij al die mensen vergeten, die zonder reden in elkaar geslagen zijn? Dit alles is het gevolg van een te tolerante maatschappij, waarin men zichzelf belangrijker vindt dan de ander.
De maatschappij heeft geen respect voor God. De mensen hebben God en Zijn Woord verworpen en hebben zich eigen goden gemaakt.
Is respectloosheid alleen bij ongelovigen te bespeuren? Volstrekt niet. Ook onder gelovigen is er respectloosheid. Ook zij hebben een kort lontje. Dat is niet de wil van God. Wij moeten verdraagzaam zijn en zelfbeheersing hebben. Ja, liefdevol zijn.
Hoeveel van ons hebben geen respect voor de leiders, de voorgangers en de ouderlingen? Hoeveel ongenuanceerde kritiek wordt losgelaten op de leiders? Als mensen het niet eens zijn met hun voorganger, trachten zij niet met hem over hun ongenoegens te praten, maar spuien zij achter zijn rug om kritiek en verlaten zij de gemeente.
Ik denk dat respect terug kan komen, als de gelovigen weer eerbied en vreze voor God hebben.

share