Geven aan God

Nederland en de rest van Europa maakt momenteel economisch zware tijden door. Veel mensen verliezen hun baan. De politici overtuigen ons dat wij minder te besteden hebben. Maar hoe staan wij, als kinderen Gods, in deze tijd? Hoe moet onze reactie zijn op al die berichten en feiten over recessie? Moeten wij ons gewillig overgeven of moeten wij tot actie overgaan? Moeten wij niet geloven dat de Heer zal voorzien in al onze noden?
Het is heel goed om na te gaan hoe ons gedrag moet zijn in moeilijke financiële tijden en wat Gods Woord ons hierover onderwijst. Het is belangrijk te weten, dat wij in tijden van recessie en andere zaken op Gods manier moeten handelen.
In de eerste plaats verwijs ik naar de periode van de profeet Elia en de weduwe van Sarfath. Een waar gebeurd verhaal. God heeft een weduwe, die gebukt ging onder de recessie, opdracht gegeven om voor Elia te zorgen. Het is tegen de logica van de mensen dat God juist aan zo een vrouw, die bewuste opdracht gaf. Wat wilde God haar leren? Zij moest in moeilijke financiële tijden op God vertrouwen en Hem gehoorzamen. Zonder te vertrouwen op God zullen wij in problemen komen. Als wij niet op God vertrouwen en Hem gehoorzaam zijn, zal de Heer geen financiële wonderen doen en/of voorzien in onze noden. Waarin moest die mevrouw van Sarfath gehoorzaam zijn? Zij moest zorgen voor Elia. De Bijbel zegt dat zij eerst moest doen wat God, door de profeet, gezegd had. Dat deed ze, ze was gehoorzaam en zij werd voorspoedig. “Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het Woord des Heren”. Ze was gehoorzaam aan God. Haar probleem werd opgelost. Haar voorraadschuur werd gevuld. Ze had leven en overvloed.
Gehoorzaamheid aan God opent de vensters van de hemel. Het is onverstandig om niet te geven (aan God) in tijden van recessie. Juist in moeilijke tijden moeten wij geven. De Heer prees de weduwe die haar offer gaf. Hij noemde haar de beste gever. Marcus 12. In Handelingen, in de eerste gemeente, was geven aan de gemeente de normaalste zaak van het gemeenteleven.
In Lucas 6 staat, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Ook staat er, “Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.” Geen wonder dat er gelovigen zijn die graag geven aan God, ook in deze tijd. Met blijdschap geven ze, telkens weer. “God heeft de blijmoedige gever lief.”

share