Betrokkenheid

Iedere gelovige is in principe verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeente. Het is als bij het menselijk lichaam: geen enkel lid kan zeggen dat hij/zij niet nodig is of dat hij/zij het andere lid niet nodig heeft. Eenieder weet hoe het gaat als een bepaald lid van ons lichaam ziek is en niet goed functioneert; het lijkt dan alsof het hele lichaam ontregeld is. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: “Ik ben gedeeltelijk ziek.” Men zegt: “Ik ben ziek.” Zo gaat het ook in het Lichaam van Christus, de Gemeente. Als één lid van het Lichaam niet goed functioneert, kan dat de hele Gemeente schaden. Er zijn er die alleen aan hun eigen gemeente denken. “Als het maar goed gaat met mijn gemeente”, zeggen ze, “maakt het me niets uit hoe het met die andere gemeenten in mijn stad gaat.” Mensen die zo denken, kennen hun plaats in het Lichaam van Christus niet, want als bijvoorbeeld een gemeentelid van welke gemeente dan ook over de schreef gaat, zal de wereld zeggen: “…en die noemt zich een kind van God.” De Naam van de Here zal gelasterd worden, ongeacht de gemeente die de persoon bezoekt.
Daarom weet ik zeker dat ieder lid van de gemeente bereid moet zijn verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente. Het is niet verstandig aan de zijlijn te blijven staan, zoals sommigen doen. Ieder die zegt lid te zijn van het Lichaam van Christus, behoort betrokken te zijn in de dingen van de gemeente. Die betrokkenheid wil echter niet zeggen dat er over zaken gestemd moet worden of dat een ieder kan doen wat hij of zij maar wil en men niet hoeft te luisteren naar de voorganger en de andere dienaren. Het wil ook niet zeggen dat een ieder zijn eigen herder is en geen gezag van de voorganger hoeft te accepteren.
Hoe kunnen we dan onze verantwoordelijkheid dragen?
– Door te bidden voor de groei van de gemeente.
– Door de andere leden van de gemeente lief te hebben.
– Door niet mee te doen met geroddel.
– Door ongelovigen uit te nodigen voor de diensten.
– Door de bezoekers van de gemeente welkom te heten.
– Door te bidden voor alle hooggeplaatsten van stad en land.
En zo zijn er nog tal van andere onderwerpen.
Laten we niet vergeten dat als één lid lijdt, alle leden mee lijden en als één lid eer ontvangt, alle leden eer ontvangen. Als de saamhorigheid in de gemeente ontbreekt, is er sprake van een zeer ernstig ziekteverschijnsel. Het wordt dan tijd dat er onderzocht wordt wat er aan de hand is.

share