De Tong

DE TONG
OVERDENKING DOOR PASTOR S.L. HOFWIJKS
De tong is, in geestelijke zin, het belangrijkste instrument van de gelovige.
De Bijbel zegt in Spreuken 18:21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten”. Dat is wat. Wat een uitspraak van Salomo. Het zijn geen woorden van de Heer, maar van die beroemde Joodse koning. Maar de praktijk leert ons dat deze woorden zeer waar zijn. Met onze tong kunnen wij mensen zegenen en met diezelfde tong kunnen wij mensen en onszelf in problemen brengen.
Wat zegt het woord verder over de tong?
• De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid. Spreuken 18:4.
• De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Spreuken 18:8.
• De tong bezoedelt het gehele lichaam. De tong is vol dodelijk venijn. Jacobus 3:6-11.
• Als de tong het gehele lichaam kan bezoedelen, kan het ook als het onder controle gehouden wordt, een bruisende bron zijn, een bron van wijsheid. Spreuken 18:4.
Wij moeten er alles aan doen om onze tong zodanig te gebruiken, dat het een bruisende beek is. Het mag geen wapen zijn om negatief over anderen te spreken, hen te oordelen of te lasteren. Wie zijn tong verkeerd gebruikt, als een lasteraar of roddelaar, bezoedelt zijn gehele lichaam en zal zijn geestelijk leven in  gevaar brengen.
WIE ZIJN TONG IN TOOM KAN HOUDEN KAN ZIJN GEHELE LICHAAM BEHEERSEN EN ONDER CONTROLE HOUDEN.  DE TONG BEPAALT HOE WIJ ZIJN. Zoals iemand zijn tong gebruikt, zo is hij.
Wat hebben anderen over de tong gezegd:
• Leg uw tong aan banden of zij legt u aan banden.
• De mens heeft één tong en twee oren gekregen, opdat hij tweemaal zoveel zal luisteren als spreken.
• Het is minder gevaarlijk met uw voet uit te glijden dan met uw tong.
• Het is niet zonder reden, dat de tong zo goed verborgen is achter de tanden.
• Een scherpe tong is het enige instrument dat scherper wordt naarmate u het meer gebruikt.
• Gebruik eerst uw hoofd en dan pas uw tong.
Tenslotte: De Here Jezus heeft gezegd: ” naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”. Mattheus 12:37.

share