Uw bekommernis

Twee teksten uit de Bijbel spraken mij de afgelopen dagen erg aan. Ik besef hoe zeer deze teksten in mijn persoonlijk leven, maar ook in dat van alle kinderen Gods van belang is. Daarom zullen wij deze teksten vaker aanhalen en belijden, zodat zij gegrift raken in ons hart en grote invloed kunnen hebben in ons leven.
Deze teksten zijn: Psalm 55:22  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
En 1Petrus 5:7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Wij zijn vaak geneigd onze problemen en zorgen te delen met andere mensen, in de hoop dat zij ons zullen en kunnen helpen. Maar vaak komen wij tot de ontdekking dat zij ons niet kunnen helpen, ook al willen ze dat. Onze hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar als wij onze hulp van mensen verwachten, zullen wij teleurgesteld kunnen raken in die mensen en/of de kerk van die mensen.
Wij moeten de woorden in Psalm 55 vers 22 en 1 Petrus 5 vers 7 serieus nemen en de Heer bij al onze zorgen, bezorgdheid, ongerustheid en problemen betrekken. Wij moeten de Heer over onze zaken spreken en open staan voor Zijn hulp. Het eist geloof, maar het werkt.
Het is heel belangrijk dat wij steeds meer op de Heer vertrouwen. Op Hem zien, tot Hem bidden, Hem prijzen en aanbidden. Wij moeten steeds bezig zijn met de Heer en de dingen van de Heer. Wij moeten ons niet laten afleiden door allerlei omstandigheden en andere dingen waarmee mensen zich bezighouden. Wij moeten ons niet laten intimideren door wat mensen over ons zeggen en denken. Wat moeten wij dan doen? Wij moeten al onze bezorgdheid op de Heer werpen. Hij zorgt voor ons. Hij staat ons bij en geeft ons kracht om door te gaan.

share