De gemeente heeft liefde

De gemeente is niet van een voorganger of iemand anders, de gemeente is dus niet van een mens. De gemeente is van de Heer Jezus. Het is niet onze gemeente, maar Zijn gemeente. Uitspraken als mijn gemeente, onze gemeente, de gemeente van voorganger zo en zo, zijn niet van God. Wij spreken over de gemeente van Jezus Christus. Hij is het Hoofd, wij zijn de leden, het Lichaam.
Omdat de gemeente van de Heer Jezus is, is de gemeente heilig. Daarom durf ik met stellige overtuiging te zeggen, dat de gemeente liefde heeft. Wij, de gemeente, zijn het licht der wereld. De mensen om ons heen kunnen Christus in ons zien. Wij hebben de gezindheid van Christus. Wij zijn getuigen van Jezus Christus.
Hebben allen die bij de gemeente horen, die liefde van God in hun leven? Tonen allen die liefde die de Heer heeft toebedeeld aan Zijn gemeente? Neen, volstrekt niet. Maar het is fout de gemeente te oordelen als liefdeloos, omdat sommigen weigeren zich te onderwerpen aan de liefde Gods. Feit is dat er velen zijn die er alles aan doen om in de wil van God te staan. Wij hebben dan ook besloten ons niet te laten afleiden door mensen, die zeggen van de gemeente te zijn, maar God niet liefhebben met geheel hun hart, hun ziel en verstand. Zij die God wel liefhebben, zullen die liefde in woord en daad openbaren en anderen laten zien dat er mensen in de gemeente zijn die liefde hebben. Daarom ben ik niet bang te belijden en te proclameren, dat de gemeente liefde heeft.

share