Waarom nieuwe tongen in 2013

Het lijkt erop dat een aantal leden en bezoekers van Evangelische kerken, waaronder ook de Pinkster- en Charismatische kerken, het spreken in nieuwe tongen niet meer zien zitten. Er is zelfs een aantal voorgangers van die kerken die nooit in nieuwe tongen spreken, maar alleen bezig zijn met hun preken voor te bereiden. Waarom, zou u denken? Omdat zij niet uit zijn om indruk bij God te maken, maar zij zijn bezig om invloed en goedkeuring van mensen te verwerven, door hun prachtige preken.
Zij denken dat hun mooie, goed onderbouwde en prachtige preken mensen trekken naar hun samenkomsten. De voorgangers en predikers, die door God geroepen en gezalfd zijn, weten beter. Het is de Heilige Geest Die in al die dingen van Gods Koninkrijk het overtuigend bewijs levert. Gezalfde mannen en vrouwen Gods prediken om mensen tot God te brengen.
Spreken in tongen is van de Here. Hij zegt in Markus 16, dat de gelovigen in nieuwe tongen zullen spreken. Hij heeft deze opdracht nooit ingetrokken. Het Woord zegt verder dat wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God. En wie echt succes wil hebben in Gods Koninkrijk moet eerst tot God spreken. Succesvolle predikers spreken eerst tot God, dus ook in nieuwe tongen, dan tot mensen.
Sommigen hebben het spreken in tongen afgeschaft. Ze zeggen, het is voor vroeger, ten tijde van de eerste gemeente. Maar niemand kan aantonen, vooral Bijbels, dat het spreken in tongen verleden tijd is. De apostel Paulus zegt in het Woord: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf.” Bidden is spreken tot God. Wie in nieuwe tongen spreekt, bidt.
Daarom moeten wij ook in 2013 in nieuwe tongen spreken.

share