We hebben Jezus nodig

Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. “Vroeger las ik ook al en niemand klaagde” zei hij; “nu ik de Bijbel lees, komen er moeilijkheden”.
Los van de vraag of hij tijdens diensttijd de Bijbel mag lezen, is het duidelijk dat de ongelovige mens, aangespoord door de tegenstander, moeite heeft met alles wat met de Here te maken heeft. Door de Bijbel en de Here Jezus worden ze namelijk nadrukkelijk geconfronteerd met hun verdorven natuur, waardoor ze, zelfs bij het zien van de Bijbel in de hand van een toegewijd christen, in problemen komen met zichzelf. Mensen hebben moeite met toegewijde christenen, omdat ze het geweten zijn van hun omgeving. De wereld heeft weinig of geen moeite met andere godsdiensten, maar wel met de belijders van Jezus Christus. En toch moet ze weten dat de Here Jezus haar laatste hoop is.
Ondanks de welvaart in de westerse wereld, heeft ze te maken met grote geestelijke problemen. De enige redding is een terugkeer tot de Here Jezus. Zolang de mens weigert de Here Jezus te aanvaarden als zijn persoonlijke Here en Redder en de oplossingen die Hij te bieden heeft voor hun persoonlijke problemen afwijst, zal het verder bergafwaarts gaan met de maatschappij, want materiële welstand is lang niet alles en levert geen echte bijdrage voor de rust en vrede van de mens. Rust en vrede kan alleen de Here God geven.
De Here Jezus heeft tijdens Zijn kort verblijf op aarde op overtuigende wijze laten zien, dat Hij weet wat in de mens omgaat en wat die mens vrede en rust kan schenken. Zijn leer was en is uniek. Hij had een frisse en nieuwe benadering. Hij predikte het Koninkrijk van God en deed wonderen en tekenen. Hij gaf onderwijs over de Persoon en het werk van de Heilige Geest en benadrukte, dat we kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over ons kwam. Hij gaf ons de opdracht om in Zijn Naam boze geesten uit te drijven en zieken de handen op te leggen. Hij zei dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, en dat wat we op aarde zouden binden, in de hemel ook gebonden zou zijn. Hij leerde ons niet bang te zijn voor mensen, maar eerbied voor God te hebben. Ook leerde Hij ons op indringende wijze dat we elkaar moeten liefhebben; ja, dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben.
We behoren niet in toorn te leven, maar onze naaste te vergeven. De Here sprak over reinheid van gevoelens en geest. En we moeten vooral niet vergeten dat Hij op het water wandelde, doden opwekte, blinden deed zien, doven deed horen, bedroefden blij maakte, teleurgestelden vrede gaf, gefrustreerden een nieuwe toekomst gaf en nog veel meer.
Begrijpen we nu waarom de tegenstander alles in het werk zal stellen om de mens die verloren dreigt te gaan, ver van de Here Jezus en de Bijbel te houden? Hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat de mens leert wat hem waarlijk vrij kan maken. Daarom moeten gelovigen niet moede worden, maar met woord en daad het evangelie van Jezus Christus verkondigen, want alleen de waarheid maakt vrij!

share