De kracht van het gebed

In de Bijbel staat er een heel belangrijke tekst over de gelovige en het gebed. Die tekst staat in Jacobus 5:16 – “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” Er wordt kracht verleend aan het gebed van de gelovige, de rechtvaardige. Deze tekst moet een geweldige aansporing zijn voor gebed.
Onze Heiland en Heer was een bidder. Voor Hem, in Zijn leven en werk, was het gebed heel belangrijk en nam een prominente plaats in. Markus 1 vers 35 – “En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.” We lezen in Lucas 6:12 – “ En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.” Ook zien wij dat Hij Zijn volgelingen aanspoorde om altijd te bidden – Lucas 18:1 – “ Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.”
Duidelijk is het dat de Heer het belangrijk vond om zelf te bidden, maar ook dat Zijn kinderen altijd moesten bidden. Hij vond en vindt bidden zeer belangrijk en noodzakelijk.
Bidden leert ons dat wij uit onszelf niets kunnen doen en dat wij, vooral in geestelijke zaken, geheel afhankelijk van de Heer zijn.
Het is dan ook belangrijk dat de gelovigen van de gemeente voor hun door God aangestelde leiders bidden, zoals de voorgangers en de oudsten. In het bijzonder voor de voorgangers. Waarvoor kunt u bidden voor uw voorgangers en oudsten?
Voor wijsheid in de dienst aan de Heer en de gemeente.
Voor de vervulling en zalving van de Heilige Geest.
Voor bescherming tegen de kwade tongen van mensen.
Voor hun gezinnen.
Bid voor de gezindheid van Christus in het leven van de voorgangers e.a. , vooral in het bidden.

share