Liefde in Praktijk

Ik hoorde eens een vrouw, die absoluut niet meer geloofde in God, praten over het geloof. Zij vertelde geen behoefte meer te hebben in het Christelijk geloof, omdat haar vraag naar liefde, door de christenen niet beantwoord werd.
De liefde wordt vaak aangehaald en aangeprezen, maar in de praktijk zien wij niet veel over de uitingen van de liefde. Het is vaak een lippendienst, maar geen zaak van het hart. Lippendienst is nep en wordt gauw ontmaskerd. De ware liefde uit het hart doorstaat zware stormen en omstandigheden. Die liefde is ongedwongen, uit de Heilige Geest geboren en behoeft geen aansporing. Wij hebben zelfs de mensen lief die ons pijn gedaan hebben.
Hoe kunnen wij toetsen of wij de liefde uitdragen, die de Heer voor ogen heeft? Hoe kunnen anderen zien of wij liefde voor hen hebben? Dat kunnen wij zien door het volgende:
De liefde zoekt zichzelf niet.
De liefde acht de ander uitnemender dan zichzelf.
De liefde is geduldig.
De liefde rekent het kwade niet toe.
De liefde is vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst.
De liefde doet niet gewichtig.
De liefde is vriendelijk
De liefde vergeldt geen kwaad met kwaad.
De liefde kwetst niemands gevoel.
De liefde wordt niet verbitterd.
Een ieder kan voor zichzelf nagaan of de liefde door de Heilige Geest daadwerkelijk in zijn hart woont.
De sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor God.
Liefde is ook de taal, die iedereen verstaat. Heb lief en leef in vrede!

share