Leven voor de dood

“Ik geloof in leven voor de dood”, dat is de slogan waarmee het Humanistisch Verbond donateurs tracht te werven. We zouden haast denken dat de humanisten de enigen zijn die dat geloven. Zij denken dat christenen alleen geloven in leven na de dood. Inderdaad geloven wij met geheel ons hart in leven na de dood. De Heer zegt immers, “wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven”. Johannes 11 vers 25. Maar vergis u niet, wij geloven ook in leven voor de dood.
Wij zijn niet op aarde om alleen de dood en het leven na de dood voor te bereiden. Ik denk dat de kinderen Gods op aarde meer van het leven genieten, dan mensen die God verwerpen en de Heiland niet willen volgen. Zij hebben niet de vrede en liefde Gods in hun leven. Ik vraag mij af hoe een mens kan leven zonder de vrede en de liefde Gods. Kan een mens rustig leven met boosheid, bitterheid, haat, onverdraagzaamheid, enz.? Het staat vast dat ‘kerkmensen’ dat niet eens kunnen. Om rustig te kunnen leven voor de dood heeft God ons de vrucht van de Heilige Geest gegeven, zoals staat in Galaten 5 vers 22.
Al de werken van de oude mens brengen alleen ellende voort en geen rust. Mensen leven door die dingen in angst, onzekerheid, vrees, enzovoort.
Daarom spreekt het Woord over het leven, ja het leven voor de dood. De Heer zegt in Johannes 10 vers 10 – “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. De Heer zegt, “Ik ben het Leven”. Dat geldt ook voor dit leven, nu, in deze tijd.
Zie Marcus 10:29,30, als wij de Heer toegewijd zijn met geheel ons hart, dan ontvangen wij,  nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat is echt leven voor de dood en na de dood.

share