Eerste Liefde

Wij leven in een tijd, waarin er een groot verlangen is naar liefde, naar reine, ongeveinsde liefde. Het lijkt alsof de vraag naar liefde in West-Europa groter is, dan de vraag naar brood. Voorgangers en pastorale werkers zetten alles op alles om de liefde, die zij van de Here ontvangen, te delen met anderen.
Toch wil ik u erop wijzen dat wij, gedreven door ons verlangen om voor de Heer te werken, onze hemelse Vader niet mogen vergeten. We mogen niet vergeten Hem onze oprechte liefde te geven, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Er zijn velen die, door steeds bezig te zijn met andere dingen, vergeten Hem lief te hebben. Gods Woord zegt: Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht (Deuteronomium 6:5; Marcus 12:30).
Wanneer de Heiland in Openbaring 2:4 zegt: Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt, dan denk ik dat Hij het over onze eerste liefde heeft. Hij verwijst naar de liefde die wij voor Hem hadden, toen wij pas tot geloof gekomen waren en alles voor Hem wilden doen. Dus Hem alles wilden geven en alles voor Hem wilden opgeven. De eerste liefde wordt ook wel huwelijksliefde genoemd, hetgeen we het best kunnen vergelijken met de liefde tussen een man en een vrouw, die verliefd zijn op elkaar.
De gemeente, genoemd in Openbaring 2, had werken, inspanning en volharding. Het was een actieve gemeente en had een goede naam bij de mensen. Menigeen zal gedacht hebben dat het een gemeente was, die wel veel van de Here gehouden moet hebben. Maar de uiterlijkheden, waardoor mensen geboeid kunnen raken, zeggen de Heer niets. Hij kijkt naar ons hart (1 Samuel 16:7). Hij vindt het een kwalijke zaak als mensen hun eerste liefde verzaken.
Hij zegt: Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. We kunnen alleen maar oprechte, ongeveinsde liefde geven aan anderen, als we de Heer op de eerste plaats zetten en Hem liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel onze kracht.

share