Samenkomst

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat om het bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten. Met de uitdrukking “onderlinge bijeenkomsten” wordt bedoeld, de bijeenkomsten van uw eigen gemeente. Dus de gemeente waar u aangesloten bent, waar u bij hoort en betrokken bent. Ook de gemeente die u financieel ondersteunt met uw offers en tienden.
De Bijbeltekst die ons het sterkst vermaant over het bezoeken van de samenkomsten, vinden wij in Hebreeën 10: 25  (NBG51) “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”
25  (NBV)” en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”
25  (BOEK) “Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven . Sommigen maken daar  een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen  en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren,  voor de Here Jezus terugkomt.”
Ik heb drie verschillende vertalingen aangehaald, die duidelijke taal spreken. De eindtijd gemeente wordt dus aangespoord, maar ook vermaand, om de samenkomsten van de eigen gemeente niet te verzuimen.
Wel kunnen er soms redenen van verzuim zijn. Bijvoorbeeld, vakanties of ziekte. De meeste zieken zullen wel de samenkomsten bezoeken, want dan kan er voor hen gebeden worden.
In de samenkomsten zullen wij samen de Heer loven, prijzen en aanbidden. Dit onderdeel van de dienst is zeer belangrijk en zeer behaaglijk voor God. Onze Heer wil wonen in de lofprijzingen van Zijn volk. David zegt in Psalm 35:18 “Dan zal ik U loven in een grote gemeente, onder een geweldige schare U prijzen.” Maar ook in een kleine gemeente zal de Heer krachtig geprezen worden. Het Woord zegt in Mattheus  18:20 – “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.”
De samenkomst is ook een plaats van gemeenschap tussen broeders en zusters. Daar ontmoeten wij elkaar, bemoedigen wij elkaar, leggen wij contacten met elkaar en nog veel meer.

share