Regels moeten er zijn

Het is duidelijk dat een aantal mensen die zeggen gelovig te zijn, niet veel op hebben met regels. Sommigen hebben de kerk de rug toegekeerd, zeggende dat er teveel regels zijn in de kerk. Ze willen een gemeente hebben zonder regels. Ze zeggen: ”ik ben het niet mee eens dat je bepaalde dingen moet doen”. Ze willen doen wat ze willen en stellen door die houding hun eigen regels in. Iemand die zegt: “ik ben het niet eens met de regels in het huis van God”, zegt als het ware, “ik wil doen wat ik zelf wil en stel mijn eigen regels in”. Ik heb predikingen gehoord waarbij de prediker zijn best doet om de mensen te behagen, door een aanval te doen op alle regels die er in het huis Gods zijn.
Overal zijn er regels. Niet alleen in de gemeente van God, maar ook op school, in de seculiere wereld, op het werk, in het verkeer. Waar u ook gaat, overal zijn er regels. Er zijn consequenties voor hen die zich niet houden aan die regels. Wie zich, bijvoorbeeld, niet houdt aan de regels in het verkeer kan een flinke boete verwachten en kan zijn leven en die van anderen in gevaar brengen.
Ook voor de gemeente heeft het niet volgen van de regels van Gods Koninkrijk consequenties voor de overtreder.
De regels in het Koninkrijk van God zijn altijd gekoppeld aan liefde voor God en mensen. Ze leren ons hoe de liefde voor God en voor elkaar werkt.
Eén van de regels in Gods Koninkrijk is dat een ieder die zegt bij de Heer Jezus te horen, dagelijks moet bidden. (Lucas 18:1). Wie dat niet doet brengt grote geestelijke schade aan zijn leven. Dus de regel in het geestelijk huis is, dat een ieder moet bidden, altijd, dagelijks. Wie dat niet doet overtreed een regel en geef aan dat de liefde voor de Heer beperkt is. We bidden namelijk uit liefde voor God, want wij willen elke dag in contact met Hem staan en staan open voor de zegeningen van liefde. Ieder kind van God moet, volgens de regel, iedere dag bidden. Het is een geestelijke plicht en voorrecht.
De Heer zegt ook, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Het is een regel en een plicht om anderen niet te oordelen. Wij mogen onze broeder of zuster niet oordelen, maar liefhebben. Wij mogen onze broeder of zuster wel vermanen, in liefde en in geen geval oordelen. Die regel heeft te maken met liefde voor elkaar. En nog veel meer regels van liefde kunnen wij aanhalen.
Regels in Gods Koninkrijk, bevorderen de liefde voor God en elkaar en bestraffen de liefdeloosheid.

share