Martha of Maria

We kunnen de leden van Gods Koninkrijk in vier groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep en de Martha-noch-Maria groep.
De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen. (Lucas 10:38-42) Dat zijn de harde werkers in de gemeente, die tijd noch moeite sparen om druk bezig te zijn met de werkzaamheden in de gemeente. De voorganger is blij met deze groep, omdat ze alles aanpakken en steeds bezig zijn voor de Here. Wat hij echter niet weet is dat ze de Here verwaarlozen. Ze zijn zo druk met het dienen, dat ze er nauwelijks aan toekomen om te genieten van de tegenwoordigheid van de Here. Het lijkt wel alsof ze dienaren van de gemeente zijn, in plaats van dienaren van de Here. Helaas is het niet zo, dat het gebrek aan tijd om te bidden hen stoort. Ze zouden het integendeel erger vinden als ze niets te doen hadden in de gemeente. Ze zijn zelfs te druk bezig om liefde te ontvangen.
De tweede groep, de Mariagroep, brengt haar tijd door met het zitten aan de voeten van de Here Jezus. Alles wat ze doen is bidden, voorbede doen, aanbidden en lofprijzen. Terwijl de anderen hard werken voor de Here, zijn zij bezig met vasten en bidden. Ze bekommeren zich er niet om of het noodzakelijke werk in de gemeente gedaan wordt of niet. Alles wat ze willen, is genieten van de tegenwoordigheid van de Here. Als de Marthagroep hen erop wijst dat ze ook eens moeten meehelpen in de gemeente, is hun antwoord steevast dat hun bediening slechts het bidden en aanbidden inhoudt. “We bidden wel dat de Here u kracht geeft om te doen wat u moet doen”.
De derde groep, de Maria-Marthagroep, heeft een nauwe relatie met de Here en geniet van Zijn heerlijke tegenwoordigheid, maar is daarnaast ook actief in het werk van de gemeente. Hun motto is: bid en werk. Ze vergeten vooral niet dat ze de Here nodig hebben, willen ze hun werk goed doen. Ze beseffen dat ze zonder Zijn kracht en steun niets kunnen doen. (Johannes 15:5) Deze groep gelovigen ontmoeten we op de bidstonden en vastendagen. Ze hebben niet alleen een gebedsrelatie met de Here, maar behoren ook tot de harde werkers in de gemeente. Ze beseffen ten volle, dat niet hun werk voor de Here nummer één moet zijn, maar hun relatie met Hem. Daarom heten zij niet de Martha-Mariagroep, maar de Maria-Marthagroep. Eerst een relatie met de Here, eerst een gebedsleven, dan het dienen van de Here.
De laatste groep, de Martha-noch-Maria groep, bestaat uit de lauwe mensen van de gemeente. Mensen die van beide wallen willen eten. Van de wereld en van de Here, maar dat is niet mogelijk, want niemand kan twee heren dienen. Deze groep heeft geen echte relatie met de Here en is ook niet dienstbaar in de gemeente. Ze vinden het bezoeken van de kerk op zondag wel leuk, maar dat is dan ook alles. Meer hoeft niet van hen. Ze zijn nimmer in vuur en vlam te krijgen voor de Here en zijn nergens te vinden als de gemeente hen nodig heeft. Het zijn mensen die God op hun eigen manier denken te dienen. Nòch de Here, nòch de gemeente heeft veel aan hen.
Ik denk dat het goed zou zijn eens de tijd te nemen om voor uzelf na te gaan welke groep het meest in de wil van de Here staat en tot welke groep u behoort.

share