Geven

Gods Woord zegt in Handelingen 20:35: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Deze woorden hebben niet alleen betrekking op het geven van geld, maar op alle dingen van het leven. Wie liefde geeft, zal zich gelukkiger voelen dan degene, die daar alleen maar op zit te wachten. Geven maakt rijk. Toch zien we in het dagelijks leven, dat velen lange dagen maken om zoveel mogelijk geld en goed te vergaren, zonder aan een ander te denken; zonder tijd te maken om wat liefde en aandacht aan een ander te geven. Ze hebben daar grote moeite mee en beseffen niet, dat het leven pas mooi wordt wanneer men geeft.
Het is een vaststaand feit dat, willen we ontvangen en gelukkig zijn, we eerst moeten geven. Op haar eigen wijze brengt de wereld dit in praktijk. Zij investeert om terug te ontvangen. Er rust een geweldige zegen op het geven. Mensen die graag geven, zullen er zelf beter van worden, ze zullen altijd winnen. Lees maar wat er staat in Galaten 6:7-9: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen”. Wie liefde zaait, zal liefde oogsten; wie haat zaait, zal haat en verderf oogsten. Wie vrede zaait, zal vrede oogsten; wie onrust zaait, zal onrust oogsten.
Een ieder die zaait, doet dat om te oogsten. Er is in de hele wereld geen mens te vinden die zaait, zonder een goede oogst te verwachten. Wat hij zaait, zal hij oogsten. Wat wij met ons leven doen is bepalend voor onze toekomst. Zonder te geven en zonder te zaaien, zullen we niet gelukkig zijn, maar eenzaam blijven. Niet die mens is rijk die veel heeft, maar uit zijn overvloed niets missen kan voor de ander, maar hij die, ook al heeft hij niet veel, geeft met een blijmoedig hart. Een mens, die alles wat hij heeft voor zichzelf houdt, wordt egoïstisch en zelfzuchtig. Die mist elk gevoel van medeleven en leeft vaak ook nog in angst dat hetgeen hij heeft, hem zal worden afgenomen. Hij heeft geen vrede met zichzelf, met anderen en met God. Diep in zijn hart voelt hij zich ongelukkig, zonder te beseffen wat de reden daarvan is. Maar hij die geeft, zelfs van het weinige dat hij heeft, zal overvloedig gezegend worden.
Er zijn echter ook nog andere manieren van geven, die ons heel veel vreugde zullen verschaffen. Het gaat hier om veel meer dan geld; het gaat om het geven van onszelf. Er is in de wereld vaak meer honger naar liefde, vrede en aandacht dan naar wat anders. Ook mensen die geen financiële zorgen kennen, hunkeren vaak naar wat aandacht, wat liefde, een troostende arm om hen heen. Wie dit geven kan, zal zich blij voelen en erdoor gezegend worden. Er zijn mensen die niets liever doen dan anderen gelukkig maken, zonder aan zichzelf te denken.
We kunnen in dit verband een voorbeeld nemen aan wat God, de Vader, voor ons deed. Hij gaf het dierbaarste dat Hij had, Zijn eigen Zoon, tot behoud van velen. Laten wij Zijn voorbeeld volgen! Laten wij niet moede worden goed te doen!

share