Loon of niet

De Here Jezus onderwees Zijn discipelen aldus: “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader,…” (Mattheüs 6:1). Allen die een bediening in de gemeente ambiëren, enkel en alleen om op te vallen of om erkenning te oogsten, zullen schade lijden, want het gaat niet om onze naam, onze zanggroep, onze gemeente, etc. Alles wat we doen, behoren we te doen uit liefde voor God en mensen. Wie populair wil zijn bij de mensen, heeft zijn loon reeds en heeft geen loon bij de Vader. Wie zich beijvert om een naam te hebben in de wereld, zal klein zijn in Gods Koninkrijk.
Het is een vaststaand feit, dat velen actief willen zijn om hun eigen zaak of eigen IK te promoten. Ze timmeren aan de weg, niet om de Naam van de Here te verhogen, maar om hun eigen naam bekendheid te geven in hun stad en land. En zoals altijd, zijn er ook nog mensen die hen daarin steunen en hun idool alle eer geven die hij of zij verlangt. Allen die zich beijveren om door mensen verheerlijkt te worden, hebben hun loon reeds.
Ik wil wel duidelijk stellen dat niet een ieder, die een naam heeft en in brede kringen bekendheid geniet, zijn loon reeds heeft. Er zijn ook leiders die absoluut niets van doen willen hebben met persoonsverheerlijking, maar die, alle moeite ten spijt om dat tegen te houden, toch op een voetstuk geplaatst worden. Dat zijn de dienaren, die hun dienst in het huis van de Here verrichten met een oprecht hart en alle eerbewijzen doorgeven aan Hem, Die alle eer toekomt.
Belangrijk is vast te houden aan het principe: “Alles wat ik in Gods Koninkrijk doe, doe ik om de Naam van de Here te verhogen en niet om op te vallen”. Wie zijn oog niet op de Here gericht houdt bij alles wat hij doet, zal eens tot de ontstellende ontdekking komen dat hij, na vele jaren van hard werken, toch geen loon van de Here ontvangt. Hij zal te horen krijgen: “DOORLOPEN! U hebt uw loon reeds ontvangen op aarde; u hebt hier NIETS tegoed”.

share