Wij moeten vergeven

De wereld is hard en talrijk zijn de wonden die daardoor geslagen worden. Er is geen mens aan te wijzen, die nooit een pijnlijke ervaring heeft gehad. Sommigen, zelfs gelovigen die al jaren op de weg van de Heer zijn, lopen nog steeds rond met diepe wonden in de ziel; anderen met zichtbare littekens.
Is het dan rechtvaardig dat God ons vraagt te vergeven? Komen de mensen, die ons pijn gedaan hebben, er niet te gemakkelijk van af als wij hen vergeven?
Ik denk dat vergeving schenken op de eerste plaats tot grote zegen is voor de persoon die de ander vergeeft. Hij, die vergeeft, wordt er dus beter van. Ons “ik” maakt ons echter wijs dat vergeving schenken schadelijk is voor onze ego en dat de ander het absoluut niet verdient vergeven te worden. Niets is minder waar.
Ik denk dat de Here, door Zijn folteraars te vergeven tijdens zijn lijden, de weg opende om voor ons te sterven. Als Hij de mannen die Hem geestelijk en lichamelijk gepijnigd hadden niet had kunnen vergeven, dan had Hij niet de prijs voor ons kunnen betalen. Dan was Hij niet het smetteloze Lam, dat de zonden der wereld wegneemt, geweest. Dan was Hij niet zonder zonde geweest.
Van Stefanus wordt in Gods Woord gezegd: “En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met die woorden ontsliep hij”. Door dit verzoek om vergeving was hij verzekerd van een onbekommerde tijd in de hemel. Hij stierf zonder wrok en bitterheid.
De enige remedie om vrij te komen van wrok en bitterheid, is vergeving. Er is geen enkel medicijn, hoe duur ook, die verlichting kan brengen. Bitterheid is zeer schadelijk voor de gezondheid van de mens; zij veroorzaakt depressies en prikkelbaarheid. Vergeving maakt vrij en opent de weg tot de Vader.
Ik ben mij ervan bewust dat vergeving schenken in sommige gevallen heel moeilijk kan zijn, omdat mensen elkaar zeer veel pijn kunnen doen. De pijn, die sommige jongeren hebben doorstaan in hun leven, is soms niet te beschrijven. We hoeven slechts te denken aan de vrouwen die mishandeld en in de steek gelaten zijn; aan de jongeren die (seksueel) misbruikt zijn; aan de kinderen die zich in de steek gelaten hebben gevoeld; aan de kinderen die door hun leeftijdsgenoten systematisch getreiterd worden.
Toch is vergeving de enige weg om een rustig en waardevol leven te kunnen leiden.
VERGEEF DUS EN U ZULT DE VREDE GODS, DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT, ONTVANGEN. HET IS IN UW EIGEN VOORDEEL!

share