Ik like Jozef

Like is een bekende en geliefde zaak op facebook. Mensen die berichten op facebook posten, vinden het leuk als hun berichten met like worden beantwoord.
Nu wil ik in dit artikel geen berichten op facebook met like voorzien, maar de Bijbelse persoon die ik in de overdenking wens te plaatsen. De eerste persoon die ik zal overdenken is Jozef. Daarna volgen andere bijzondere Bijbelfiguren zoals David, Jozua, Mozes.
Jozef was ongetwijfeld een man naar Gods hart. Een overwinnaar, die na zware strijd en problemen de op één na belangrijkste man in Egypte werd. Hij heeft het ver geschopt in het land waar hij door zijn broers naar verbannen was.
Hij, de lieveling van zijn vader, heeft een zware jeugd gehad. Zijn vader, Jacob, hield ontzettend veel van hem, maar toonde die liefde op de verkeerde manier. Hij verwende hem meer dan al die andere broers, waardoor zij jaloers op Jozef werden. Ook kreeg Jozef in zijn jongelingsjaren openbaringen van God, in de vorm van dromen. Die dromen werden hem niet in dank afgenomen, want zij kwamen verkeerd over. Hij kreeg de toekomst door, maar zij namen aanstoot aan hem.
Zijn broers verwierpen hem. Die afwijzing was duidelijk. Ze wilden niets meer met hem te maken hebben en verkochten hem voor 20 shekels. Hij was ongewenst. De broers hebben hem zwaar emotioneel verwond achtergelaten en hem als het ware verbannen naar een ander land.
Maar ook in dat ander land kwam hij in problemen, omdat de vrouw van zijn eigenaar hem wilde verleiden. Hij kwam terecht in de gevangenis. Een pijnlijke ervaring.
De Heer was met hem. Onze Heer was met hem toen hij afgewezen werd. Hij was met hem toen hij het zwaar had in de woning van zijn Egyptische eigenaar. Hij was met hem toen hij het zwaar had in de gevangenis. In die moeilijke omstandigheden bleef hij de Heer trouw en de Heer gaf hem openbaringen en maakte hem zeer voorspoedig. Maar de grootste overwinning en de basis voor blijvende zegeningen en vrede, was dat hij, ondanks die pijnlijke zaken, zijn broers van harte kon vergeven.
Ik like Jozef. Hij werd verworpen, afgewezen, kreeg teleurstellingen te verwerken, maar hij bleef de Here trouw en vergaf allen die hem heel veel pijn gedaan hebben. LIKE.

share