Ik LIKE David

David stond in hoog aanzien bij de Here God. Niet omdat hij volmaakt was en geen fouten had. Zie Handelingen 13:22 – “Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen”.
David was een man met verheven kwaliteiten, maar ook een man met grote fouten, zoals overspel en moord. Door het oog van de mens bekeken zou God hem moeten verwerpen, maar de vergevende en herstellende God oordeelt anders. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.
Waarom vind ik David zo bijzonder? Is mijn mening over David dan belangrijk. Ja en neen. Ja, omdat ik een voorbeeld aan hem kan nemen. Hij was een aanbidder. Hij wist, meer dan wie dan ook, de Here, zijn God, te prijzen en te aanbidden. Hij prees de Heer elke dag, ja altijd. In Psalm 34:2 zegt hij: “Ik zal de HEERE te allen tijde loven”. Deze woorden zeggen veel over het belang van lofprijzing in zijn leven. Ja, hij had ook zware en moeilijke tijden, maar die tijden hielden hem niet af van lofprijzing.
Ik like David. Hij was een man die zich ten volle bewust was van de bijstand van de Heilige Geest in zijn leven. Hij kon niet leven zonder de steun en de hulp van de Heilige Geest. In de tijd van een grote crisis in zijn leven, door de zonde, drong tot hem door dat de Geest van God hem door zijn zondige daad verlaten had. Toen riep hij uit tot God, “verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij”.
Maar wat sommigen het meest bij David bewonderen, was zijn rotsvaste overtuiging dat hij niet mocht komen aan de slechte, maar in zijn ogen nog steeds gezalfde, koning Saul. Saul wilde hem doden, maar hij liet het oordeel aan God over en weigerde zelf het vonnis over Saul te voltrekken. Hij had alle kans zijn recht te halen, maar deed het niet en wachtte op God. Hij weende zelfs over Saul toen hij hoorde over zijn dood. Wat een man. Een man naar Gods hart. Ik like David.
David was ook een man van gehoorzaamheid aan God. Hij was een man die niet bang was voor Goliath, maar hem overwon. LIKE.

share