Liefde

Vandaag wil ik het hebben over de liefde, omdat niemand een bevredigend christelijk leven kan leiden zonder liefde te geven en liefde te ontvangen. De liefde voor God en voor elkaar is zeer belangrijk in het Koninkrijk van God. Ik denk dat de liefde voor elkaar niet los te maken is van de liefde voor God. “Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben” (1 Johannes 4:21).
Laat niemand de plaats van de liefde voor God en de liefde voor elkaar onderschatten. Wie niet liefheeft en wie niet lief kan hebben, moet zich ernstig zorgen maken. “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:8). En in vers 7 staat: “en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God”.
De liefde is niet slechts het bewijs van onze redding, zij is ook ons getuigenis naar de mensen toe. Niet aan de wonderen en tekenen zullen de mensen weten dat wij christenen zijn, maar aan de liefde voor elkaar. De tegenstander doet ook wonderen, maar dat maakt hem nog geen christen.
1 Johannes 3:14: “Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.”
Christenen mogen best kieskeurig zijn en nagaan hoe hun leiders en medechristenen zich gedragen. Als wij geen liefde hebben voor andere leiders en medechristenen, mogen wij ons wel ernstig afvragen of wij wel discipelen van de Here zijn. De liefde voor elkaar is de maatstaf en graadmeter voor een overwinnend christelijk leven. Aan de vrucht kent men de boom!
Mensen kunnen tot de Here komen door machtige openbaringen en wonderen, maar het is de liefde die hen bij de Here zal houden. Nadat zij de wonderen ervaren hebben, hun genezing hebben ontvangen en/of bevrijd zijn, zullen zij zoeken en verlangen naar liefde. Liefde is sterk. De liefde doet ons anderen vergeven, verdragen, aanvaarden. Iemand heeft ooit gezegd: “Liefde is een klein woord, maar zij bevat alles”.
Lees wat geschreven staat in 1 Corinthe 13 (Het Boek) over de liefde: “De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd”.
En het meest belangrijke lezen we in Johannes 15:12-14: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.”

share