Stoorzenders

Er wordt bijna overal in de Evangelische en Charismatische kringen gepraat over opwekking. Opwekking die in veel gemeenten in diverse landen ver te zoeken is. In plaats van opwekking worden de gemeenten geplaagd door wereldgelijkvormigheid en onreinheid. Dat wil niet zeggen dat velen niet hartstochtelijk verlangen naar doorbraak en opwekking.
Sommige gemeenten maken een groei mee, maar dat is geen opwekking noch herleving. De gemeenten raken vol met mensen die overgelopen zijn naar een andere gemeente in hun regio, omdat zij zich onttrekken aan de discipline van hun gemeente. Weer anderen vinden dat de gemeente, waartoe zij behoren te streng of te slap is en gaan opzoek naar een andere thuisgemeente. Gemeenten trekken ook mensen aan die bepaalde zaken in die gemeenten fijn vinden. Ze vertrekken uit de gemeente waar zij dienstbaar zijn. De gemeenten die al deze mensen aantrekken, zien hun bezoekersaantallen toenemen, maar dat is geen opwekking.
Gelukkig zijn er veel gelovigen in het land, die oprecht verlangen naar opwekking. Ik zie dat duidelijk in de Maranathagemeente, die ik, met Gods genade, mag leiden. Ondanks er veel oprechte gelovigen zijn, wordt die opwekking toch tegengehouden.
Zondaren en de wereld kunnen opwekkingen niet tegenhouden. Deze kunnen wel worden tegengehouden door de kinderen van God die niet openstaan voor die geestelijke doorbraak. Niet de ongelovigen, maar gelovigen zijn het probleem. Ten tijde van Jozua was het probleem niet het leger dat de stad Ai moest innemen, maar de joodse gelovige Achan. Pas toen Jozua met Achan en zijn zonde afgerekend had, kwam de doorbraak en konden Jozua en zijn mensen de strijd winnen. Hij moest die stoorzender verwijderen.
De problemen rond een opwekking worden niet veroorzaakt door de mensen die pas tot geloof gekomen zijn, want die moeten nog veel leren over de leerstellingen uit de Bijbel, het leven van een gelovige. Ze moeten ook nog groeien in hun geloof. Ze moeten leren omgaan met de dingen van God en kennis opdoen over het Woord.
Duidelijk is, dat hindernissen komen door mensen die lang op de weg zijn en beter moeten weten. Die mensen horen te weten hoe ze God kunnen behagen, hoe ze een normaal geestelijk leven moeten leiden, hoe ze vervuld kunnen zijn van de Heilige Geest en hoe ze gebruik kunnen maken van de gaven van de Heilige Geest. Toch zijn zij nog baby’s in het geloof of afvalligen. Er is geen toewijding en geen vurigheid in de dingen van God. Ze zijn ronduit verkeerd bezig. Het zijn dit soort gelovigen die de opwekking kunnen tegenhouden, het zijn de stoorzenders.
Ik bemoedig de overige gelovigen, die zijn er veel, om de moed niet op te geven, maar te blijven bidden voor een opwekking in Nederland.

share