Komt de Heer gauw terug?

Eerlijk gezegd ben ik naast de normale en bijzondere gemeentezaken dagelijks bezig met de wederkomst van Christus. Zijn tweede komst laat mij niet los en ik ben duidelijk in verwachting van zijn tweede komst. Het noopt mij om elke dag waakzaam te zijn en ik kan geen verslapping in mijn geestelijk en maatschappelijk leven toelaten.
Voor ik verder ga, wil ik nadrukkelijk stellen dat ik echt niet weet wanneer de Heer terugkomt. Ik heb geen flauw idee. Ik denk wel, dat Hij niet lang op zich zal laten wachten, maar het kan nog heel veel jaren duren. Hoe lang? Dat weet ik echt niet. Niemand weet het. En als iemand stellig beweert te weten wanneer Hij komt, geloof het niet. Dat kan niemand weten, dan de Vader in de hemel.
Er gebeuren ernstige, verontruste dingen, om ons heen. Ik weet dat men in vele delen van de wereld in angst leeft. Ook in Nederland neemt de angst voor aanslagen toe. In het Midden – Oosten woeden diverse oorlogen, waaronder burgeroorlogen. Het zijn oorlogen waarin ook westerse landen hun aandeel hebben. Wij schrikken op van de zinloze, barbaarse, mensonterende onthoofdingen. Die vonden ook plaats in vroegere tijden, vooral Frankrijk staat bekend als land van de vele onthoofdingen. Gelukkig nu niet meer, want het is heel erg wat er anno de 21e eeuw gebeurt.
Ook schrikken wij op van de ebola epidemie die, als de wereld niet adequaat ingrijpt, verstrekkende gevolgen zal hebben voor de gehele wereld. Ik denk ook aan de oorlog in Israël, aan het neerhalen van het vliegtuig van Malaysian Airlines in Ukraine, aan het dramatische vluchtelingenprobleem. De paus van de RK kerk spreekt zelfs over de derde wereldoorlog. Mensen zijn bang, heel angstig. Nooit eerder werd de wereld met zoveel problemen tegelijk geconfronteerd.
Ik denk niet dat deze wereldproblemen spreken over het einde en/of de terugkomst van Jezus Christus in 2014. Ik zie ze meer als tekenen des tijd, maar niet als redenen om de wederkomst van de Heer te vervroegen. Zijn komst is in de handen van de Vader.
En toch wil ik de gelovigen wijzen op de Heer die heel duidelijk zegt aan Zijn kinderen wanneer het einde zal zijn. Dat staat in Mattheus 24:14: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.” Blijkbaar is het Evangelie nog niet overal als een getuigenis verkondigd. Laat ons dus niet alleen bezig zijn met het einde, maar nog steeds uitzien naar de wereldwijde verspreiding van het Evangelie, naar grote lokale en wereldwijde opwekkingen. Besef, Hij komt terug!!!

share