De goddelijke natuur

De tekst in 2 Petrus 1:4: “  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.” heeft altijd, in de bijna 50 jaren die ik op de weg van het geloof in Jezus ben, diepe indruk op mij gemaakt. Ik vind het nog steeds ongelooflijk en wonderlijk dat wij, de kinderen Gods, deel kunnen hebben aan de natuur van God. Iedere keer wanneer ik deze woorden lees en overdenk, besef ik de grote liefde van God.
Ik heb mij voorgenomen om mijzelf regelmatig te onderzoeken. Of ik daadwerkelijk ben aangeraakt door de Heilige Geest en wandel in het licht van God. Ik toets mijn leven of ik echt veranderd ben naar het beeld van God. Leef ik echt in de vrijheid van de Geest?
Wij zijn geestelijk vernieuwd, wij zijn nieuwe scheppingen. Er heeft een duidelijke innerlijke verandering plaatsgevonden. Wij zijn anders, geheel anders. Wij kunnen aan ons gedrag zien, dat wij anders zijn.  Wij komen in de vrijheid van Gods kinderen en ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst.
Er zijn mensen die zeggen dat zij een nieuwe schepping zijn en deel hebben aan de goddelijke natuur. Maar hun leven en gedrag weerspreken dit. Zij tonen weinig liefde en hebben moeite om anderen te vergeven. Ze worden geleefd door de begeerte die de wereld beheerst.
De praktijk van ons leven is het bewijs dat wij een nieuwe schepping zijn. Ons leven in Christus bevestigt de kracht van het Evangelie. Het Evangelie is een KRACHT GODS tot behoud van een ieder die gelooft. Het grote bewijs van de kracht van het Evangelie is het feit dat de vernieuwde mens uit God geboren is. Wij kunnen niet in eigen kracht en inspanning veranderen. Het is door de kracht van het Evangelie, door de Heilige Geest.
Wij hoeven dus niet als onveranderde mensen te leven die een slaaf van de zonde zijn. Wij zijn kinderen Gods, een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wij hebben deel aan Gods natuur. WONDERLIJK! WONDERBAARLIJK! HALLELUJAH!

share