Belangrijk: Het spreken in Tongen

Eén van de tekenen die een gelovige zullen volgen, is het spreken in nieuwe tongen. Deze woorden sprak de Heer in één van Zijn laatste preken. De Heer vond het in die preek noodzakelijk om dit onderwerp onder de aandacht van Zijn discipelen te brengen. De Heer wilde duidelijk maken dat Hij het belangrijk vindt dat al Zijn kinderen, de gelovigen, in nieuwe tongen spreken.
Waarom is het spreken in tongen zo belangrijk? Ik denk om twee belangrijke redenen. Wie in tongen spreekt, spreekt tot God in geheimenissen. Dus wie in tongen spreekt, bidt tot God. Bidden is spreken tot God en wie bidt heeft contact met God. Wie in nieuwe tongen spreekt, bidt tot God en heeft contact met Hem. Dat is heel interessant. We weten toch hoe belangrijk bidden is? Het is de adem van de gelovige. Soms weten wij niet wat wij naar behoren zullen bidden, bidt dan in tongen, bidt in de Geest.
De tweede reden waarom het spreken in tongen zo belangrijk is, heeft te maken met onszelf. Wie in tongen spreekt sticht zichzelf, bouwt zichzelf op. Spreken in tongen doet ons geestelijk groeien en wie geestelijk groeit, wordt sterker in het geloof. Spreken in tongen is dus belangrijk voor geestelijke groei en ons geestelijk leven.
Deze redenen doen ons inzien waarom de Heer ons in één van Zijn afscheidspreken confronteert met deze geestelijke waarheid.
De eerste gemeente maakte ernst met het spreken in tongen dat volgde na de doop in de Heilige Geest. Op de Pinksterdag werden de Joodse gelovigen gedoopt in de Geest en spraken in tongen. In Handelingen 8 was het de beurt aan de gelovigen van Samaria. In Handelingen 10 werden de heidenen ten huize van Cornelius gedoopt in de Heilige Geest en in Handelingen 19 werden de Griekse gelovigen van Efeze gedoopt in de Heilige Geest. En nu? Nu kunnen alle gelovigen over de gehele wereld gedoopt worden en in nieuwe tongen spreken. Marcus 16: 17: De gelovigen zullen in nieuwe tongen spreken.

share