Het gedrag, de wandel

De verzen 1 en 2 in 1 Petrus 3 hebben mij doen inzien dat er grote kracht uitgaat van de vrouw of man die leeft naar de wil van God. Ik ben ervan overtuigd, dat het gehoorzame leven van de gelovige krachtiger spreekt dan de woorden over het geloof die wij tot mensen spreken. Wij hebben het probleem, altijd al, dat mensen onze woorden toetsen aan onze daden. De mensen willen altijd zien of wij staan achter wat wij verkondigen. Meer nog dan woorden, willen zij daden zien.
Laat mij nu de levende woorden uit 1 Petrus 3 (NBV) citeren. “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.”
“Woorden zijn niet nodig als je man ziet hoe goed je leeft.” (Bijbel in Gewone Taal)
De belangrijkste les die ik uit deze teksten leer, is dat ons gedrag, onze wandel, in relatie tot het Woord van God, kracht heeft. Onze wandel, ons gedrag, wordt het meest beproefd in nauwe relaties zoals het huwelijk. In het bijzonder het huwelijk met een man of een vrouw die niet gehoorzaam is aan God, dus niet gelovig is. Ons gedrag is het enige middel waardoor een ongelovige partner tot geloof kan komen. Niet door onze preken, woorden of getuigenissen, als die niet gepaard gaan met een godvrezende, eerbare wandel. In een nauwe relatie, huwelijk en familie, wordt ons gedrag nauwlettend in de gaten gehouden. Ook de kinderen letten op het gedrag van hun ouders.
In feite krijgen wij een soort garantie van de hemel, dat als wij godvrezend en eerbaar wandelen, onze partner zo onder de indruk van de verandering zal zijn dat die tot bekering komt.
Er gaat grote kracht en genade uit van het goede voorbeeld, het goede gedrag, de reine wandel van het kind van God.

share